CT Group
Duy Xuyên tăng tốc đến năm 2020 về đích huyện NTM

02:47 | 19/01/2018

KTNT - Qua 6 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Duy Xuyên (Quảng Nam) đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020 đòi hỏi địa phương phải có những giải pháp mang tính đột phá.