Năm 2020, xuất khẩu tôm đạt 5,5 tỷ USD

09:44 | 19/01/2018

KTNT - Mục tiêu giai đoạn 2017 - 2020, giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 5,5 tỷ USD, tăng trưởng bình quân đạt 10,79%/năm.