Bắc Mê, nỗ lực vì những công trình bền vững

KTNT Đảm nhận nhiệm vụ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn, những năm qua, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Mê (Hà Giang) luôn nỗ lực đảm bảo tiến độ thi công xây dựng...

img_4387-copy.jpg
Ông Bùi Đình Luyện, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Mê.

Đảm nhận nhiệm vụ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn, những năm qua, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Mê (Hà Giang) luôn nỗ lực đảm bảo tiến độ thi công xây dựng, góp phần giúp diện mạo các địa phương trên địa bàn đổi mới, đóng góp thiết thực vào Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Bùi Đình Luyện, Giám đốc Trung tâm, cho biết, nhiệm vụ của đơn vị là thực hiện đầu tư theo chủ trương của tỉnh: xây dựng cơ sở hạ tầng các xã trung tâm huyện, đặc biệt là các xã đạt chuẩn nông thôn mới từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu với các công trình như: nhà văn hóa thôn, xã, sân thể thao, điện, đường, trường, trạm,...

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, năm 2017, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Mê đã đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn; tiếp tục giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch giao của tỉnh, huyện, kiểm tra hoàn chỉnh thủ tục các công trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên đã đủ điều kiện và kế hoạch vốn để thanh toán dứt điểm.

Theo đó, tổng số công trình chuyển tiếp sang năm 2017 là 40 công trình, Ban đã quyết toán 25 công trình, 3 công trình nghiệm thu chờ quyết toán và khởi công xây dựng mới 56 công trình. Tổng kế hoạch vốn giao năm 2017 là 122.272,17 triệu đồng; tổng thanh toán kế hoạch vốn năm 2017 là 101.901,86 triệu đồng.

Việc phê duyệt dự án và bố trí vốn đầu tư phải đảm bảo vốn đầu tư, phải được bố trí tập trung để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất nhằm giảm thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Để khắc phục những khó khăn về nguồn vốn ĐTXD, trở ngại về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng... cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến người dân, các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn về lợi ích thiết thực của việc ĐTXD cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Đồng thời, quán triệt thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Bên cạnh đó, để khắc phục những khó khăn về vốn, Ban quản lý Đầu tư xây dựng huyện Bắc Mê đã tham mưu cho huyện quan tâm chỉ đạo, phê duyệt ĐTXD các công trình trọng điểm; tăng cường công tác quản lý dự án ĐTXD, hoạt động của các đơn vị tư vấn giám sát, thi công; kiên quyết không giao nhiệm vụ cho những đơn vị đã vi phạm về chất lượng công trình. Mặt khác, BQLDA cũng bố trí đủ cán bộ có trình độ chuyên môn để quản lý chất lượng, tiến độ thi công các công trình trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ban còn nhận đỡ đầu một số hộ nghèo ở xã Yên Định, chung sức với xã để phấn đấu về đích nông thôn mới theo đúng mục tiêu đề ra. Theo đó, Ban tặng mỗi hộ trong xã 2 con lợn, tặng thùng nhựa đựng nước sạch, góp phần giúp Yên Định hoàn thành thêm nhiều tiêu chí, phấn đấu về đích vào cuối năm 2018 này.

Ông Bùi Đình Luyện  chia sẻ: Thời gian tới, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Mê sẽ phối hợp cùng các phòng chức năng kiểm tra tiến độ và chất lượng các công trình đang xây dựng trên địa bàn, phối hợp cùng Phòng Công Thương, đơn vị khảo sát, lập dự toán, thẩm định các công trình có chủ trương và kế hoạch vốn.

Ban cũng phối hợp với các đơn vị thi công hoàn tất hồ sơ các công trình đã nghiệm thu sử dụng để thanh quyết toán; tiếp tục đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình đang xây dựng; hoàn thành công tác giải ngân hết kế hoạch vốn giao năm 2017; chuẩn bị hồ sơ, quyết định phê duyệt các công trình khởi công mới năm 2018.

Cùng với đó, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Bắc Mê tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền tập trung phân bổ nguồn vốn đối với các công trình quyết toán, công trình hoàn thành. Kiên quyết không khởi công các công trình mới khi chưa xác định được nguồn đầu tư và kế hoạch thanh toán vốn đối với các công trình không đảm bảo theo quy định.

 

 

 

Trọng Nghĩa

Ý kiến của bạn