Bến Tre: Sập cầu, người dân khốn khổ đi đường vòng

2.059 lượt xemÝ kiến của bạn