Bến Tre: Sập cầu, người dân khốn khổ đi đường vòng

1.904 lượt xemÝ kiến của bạn