Cơ hội vươn lên

KTNT Ngày 2/11 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tờ trình trước Quốc hội về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).