Công nhận Vụ Bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới

KTNT Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

vu-ban.pngBộ mặt nông thôn huyện Vụ Bản đổi thay từ Chương trình XDNTM (Ảnh chụp tại trung tâm huyện, xã Liên Minh, Kim Thái và Quang Trung). Nguồn: namdinh.gov.vn

Những năm trước,  Vụ Bản được biết là vùng chiêm trũng nghèo khó và là một trong những huyện chậm phát triển của tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, vùng đất này đã dần có sự đổi thay đáng mừng. Đặc biệtgần đây, quyết tâm bứt phá trong phát triển KT –XH của Đảng bộ và nhân dân huyện Vụ Bản được tiếp thêm động lực và có định hướng rõ ràng hơn bởi chủ trương XDNTM.

Xác định XDNTM là quá trình lâu dài, huyện Vụ Bản đã xây dựng lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn với bước đi và mục tiêu phấn đấu cụ thể. Trong đó, giai đoạn đầu từ năm 2010 đến năm 2015, huyện tập trung xây dựng NTM ở các địa phương có điều kiện KT- XH thuận lợi. Trong giai đoạn này, huyện tập trung chỉ đạo xây dựng NTM ở xã Hiển Khánh – địa phương được chọn làm điểm của tỉnh và nhân rộng xây dựng NTM ở các địa phương có điều kiện kinh tế thuận lợi. Những nỗ lực ở giai đoạn này đã đem lại kết quả đáng mừng. Đến hết năm 2015, toàn huyện đã có 10 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM.

Ở giai đoạn từ năm 2016 đến cuối năm 2018, huyện tập trung hoàn thành xây dựng NTM ở các xã còn lại; đồng thời thực hiện các tiêu chí cấp huyện với mục tiêu phấn đấu sớm đạt chuẩn huyện NTM. Huyện ủy – HĐND – UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, nổi bật là Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo xây dựng huyện Vụ Bản đạt nông thôn mới năm 2018. Mặc dù các địa phương của huyện xây dựng NTM giai đoạn này có xuất phát điểm thấp hơn và tiêu chí NTM đòi hỏi cao hơn. Song với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực đông đảo các tầng lớp nhân dân nên đến hết năm 2017, tất cả các xã, thị trấn của Vụ Bản đều đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

 Từ nguồn ngân sách Nhà nước và huy động sự đóng góp của nhân dân, từ năm 2011 đến tháng 8 năm 2018, huyện Vụ Bản đã huy động tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đạt 2.392,5 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương và tỉnh là 190,9 tỷ đồng; ngân sách huyện và xã là hơn 435,3 tỷ đồng; Vốn doanh nghiệp: 370,8 tỷ đồng; Vốn nhân dân đóng góp: 455,8 tỷ đồng.

Trước đó, Nam Định có 5 huyện đạt chuẩn huyện NTM, gồm Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường và Giao Thủy.

 

 

 

PV- Quốc Huy

Ý kiến của bạn