Cư Jut, Đăk Nông: Bất cập lắp đặt giải phân cách

6.507 lượt xem


Tác giả: Thanh Hòa

Ý kiến của bạnSự thật phía sau chung cư La Bonita

Sự thật phía sau chung cư La Bonita