Động đất tại Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam

2.444 lượt xemÝ kiến của bạnNha Trang tan hoang sau cơn lũ.

Nha Trang tan hoang sau cơn lũ.