Hà Tĩnh bắt đầu sáp nhập các phòng, ban Đảng và chính quyền

KTNT Huyện ủy Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định sáp nhập tổ chức bộ máy theo các Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đến nay, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng 6 đề án. Đối với cấp xã, Đức Thọ nhập 24 xã, thị trấn thành 9 xã, thị trấn; hợp nhất 4 tổ chức hội; tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã những nơi có đủ điều kiện.
 
Theo đó, hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Thọ với Phòng Nội vụ huyện Đức Thọ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Thọ; hợp nhất Cơ quan UBKT Huyện ủy Đức Thọ với Thanh tra huyện Đức Thọ thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Đức Thọ; hợp nhất Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ với Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Thọ thành Văn phòng Cấp ủy chính quyền huyện Đức Thọ.
 
dt.jpg
Đức Thọ là huyện đầu tiên của Hà Tĩnh sáp nhập các phòng, ban Đảng và chính quyền
 
Ngoài ra, thành lập Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Đức Thọ trên cơ sở hợp nhất hai cơ quan Đài TT-TH huyện và Trung tâm VH-TT-TT huyện. Thời gian tới sẽ nghiên cứu tiến hành sáp nhập một số đơn vị, phòng ban và các xã.
 
Hiện nay, Đức Thọ là huyện duy nhất trên địa bàn Hà Tĩnh Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện và có 5 xã Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch UBND xã hoạt động hiệu quả.
 
Theo số liệu từ Sở Nội vụ, đến ngày 20/9/2018 tỉnh Hà Tĩnh đã giảm 15 phòng chuyên môn của các sở, ngành, giảm 3 chi cục.
 
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn