Hải Dương: Nuôi vịt thịt góp phần giảm nghèo bền vững

KTNT KTNT - Trung tâm Khuyến nông Hải Dương vừa tổ chức hội thảo đánh giá mô hình chăn nuôi vịt thịt tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà. Đây là mô hình sinh kế cho các hộ nghèo và cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ khuyến nông kiểm tra mô hình.

Mô hình có 15 hộ nghèo và cận nghèo của xã Phượng Hoàng tham gia với quy mô 2.000 con vịt thương phẩm CV Super M2 được mua từ Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên (Viện Chăn nuôi). Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ 100% con giống, 50% vật tư thiết yếu (4,25kg thức