Hải Phòng: Cảnh báo ô nhiễm vịnh Cát Bà

3.359 lượt xemÝ kiến của bạn