Hải Phòng: Sở TN-MT có dấu hiệu vi phạm trên 52 tỷ đồng

KTNT Kiểm toán Nhà nước Khu vực VI đã kiểm tra, phát hiện, chuyển cơ quan Công an TP. Hải Phòng làm rõ dấu hiệu sai phạm trên 52 tỷ đồng của sở Tài nguyên và Môi trường thành phố này từ năm 1994 - 1995.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) xác định trong 2 năm 1994 và 1995, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Hải Phòng đã tạm ứng để giải phóng mặt bằng (GPMB) Khu công nghiệp NOMURA 46,879 tỷ đồng; GPMB trụ sở sở TN&MT 4,096 tỷ đồng; Tạm ứng cho các cá nhân, đơn vị khác là 1,039 tỷ đồng.

sở-tnmt-hải-phòng-có-dấu-hiệu-vi-phạm-52-tỷ-đồng.jpg
Sở TN&MT Hải Phòng có dấu hiệu vi phạm trên 52 tỷ đồng.

Việc tạm ứng trên kéo dài 22 năm từ năm 1994 đến năm 2017 không thu hồi được, cũng không có chứng từ thanh toán làm cơ sở thanh toán. Hiện, Sở TN&MT TP.Hải Phòng không xác định được đối tượng phải thu hồi dẫn đến nguy cơ thất thoát 52,014 tỷ đồng từ Ngân sách Nhà nước.

“Từ thực tế trên, KTNN khu vực VI kính đề nghị Cơ quan CSĐT – Công an TP.Hải Phòng điều tra làm rõ về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua phát hiện kiểm toán Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng và thông báo kết quả điều tra đến KTNN khu vực VI” – Văn bản KTNN khu vực VI cho biết.

 

Mạnh Thắng

Ý kiến của bạn