Huyện Duy Tiên đón nhận Quyết định công nhận chuẩn đô thị loại IV

KTNT Ngày 7/02, huyện Duy Tiên (Hà Nam) long trọng tổ chức lễ đón nhận Quyết định công nhận Duy Tiên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng đã trao Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận huyện Duy Tiên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
 
Đại diện lãnh đạo Cục phát triển đô thị - Bộ Xây dựng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận huyện Duy Tiên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
Đại diện lãnh đạo Cục phát triển đô thị - Bộ Xây dựng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận huyện Duy Tiên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
Năm 2017, phong trào thi đua của huyện Duy Tiên đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, đều khắp trên các lĩnh vực, phong trào thi đua trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao: Phong trào xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong quân chúng nhân dân; đến hết năm 2017, 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. UBND huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Chương trình phát triển đô thị được UBND huyện tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đến nay, huyện Duy Tiên đã được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế được tập trung quyết liệt; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 406,136 tỷ đồng, tăng 133,99% so với năm 2016; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,17 triệu đồng. Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa – thông tin, thể thao diễn ra sôi nổi; Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật, năm thứ 5 liên tiếp được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện.
 
Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,03%; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy định của pháp luật; Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức với nội dung thiết thực. Công tác Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số Cải cách hành chính của huyện xếp thứ nhất trong các huyện, thành phố, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được đổi mới, năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ đảng được nâng lên, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, tăng cường ngày càng vững mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân được nâng lên.…
 
Với những thành tích đã đạt được, nhân dân và cán bộ huyện Duy Tiên đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới; đề nghị Chủ Tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Đ/c Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng tại buổi lễ
Đ/c Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng tại buổi lễ

Đến dự và phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Duy Tiên cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; Các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai cụ thể hóa tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết HĐND tỉnh, Nghị quyết HĐND huyện đề ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về khen thưởng; làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực; tập trung nội dung của phong trào thi đua hướng vào tổ chức thực hiện thắng lợi các chương trình, đề án đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp….

 

Đ/c Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua năm 2018
Đ/c Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua năm 2018

 

Năm 2018 là năm bản lề đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo, huyện Duy Tiên phát động phong trào thi đua năm 2018, nhấn mạnh vào 06 nội dung cụ thể: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản của các cấp về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đẩy mạnh, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển toàn diện lĩnh vực văn hoá - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân; thực hiện tốt chính sách đối với người có công và an sinh xã hội.

Tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đất đai, khoáng sản, môi trường. Tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ…

 

Đ/c Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu cảm ơn
Đ/c Nguyễn Đức Vượng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu cảm ơn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố trong tỉnh; sự đóng góp quan trọng của các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ; sự đóng góp cả về vật chất, tinh thần của những người con quê hương, sự đồng thuận phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đoàn kết, nhất trí, chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, Bí thư Huyện ủy mong tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa để xây dựng huyện nhà tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, một đô thị giàu đẹp văn minh.

 
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn