Minh Tân: Tự hào về kết quả đã đạt

KTNT Nhìn lại chặng đường hơn 5 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đảng bộ và nhân dân xã Minh Tân (Lương Tài - Bắc Ninh) có quyền tự hào với những thành tích đạt được.

trụ-sở-ubnd-xã-minh-tân.JPG
Trụ sở UBND xã Minh Tân.

 

Hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2016, diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện, thu nhập đầu người đạt 47 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,46%...

Đề cao tính dân chủ

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức XDNTM” do tỉnh Bắc Ninh phát động, toàn thể cán bộ và nhân dân xã Minh Tân đã đồng tình hưởng ứng bằng các hoạt động thiết thực như: nâng cao năng suất, hiệu quả lao động; mỗi cán bộ, công chức là tấm gương tiêu biểu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Từ những khó khăn trước mắt cũng như về lâu dài trong công cuộc XDNTM, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trước khi thực hiện bất kỳ chủ trương, dự án nào, lãnh đạo xã đều đưa ra trước dân để bàn bạc, lấy ý kiến rồi mới đi đến quyết định phù hợp. Chủ trương phát huy tính dân chủ trong nhân dân được Đảng ủy, UBND Minh Tân đề cao ngay từ khi xây dựng và công bố đề án quy hoạch XDNTM. Xã đã đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu và nhận thức rõ về lợi ích của việc XDNTM, đồng thời tiến hành tổ chức nhiều cuộc họp để nhân dân tham gia lựa chọn những phần việc, những công trình xây dựng cần triển khai trước, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Qua trao đổi, Chủ tịch UBND xã Trần Văn Xoay cho biết:  Những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, xã đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và vượt chỉ tiêu đề ra. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, XDNTM đã có bước chuyển đáng kể.

Sản xuất theo hướng công nghệ cao

Với lợi thế là vùng trọng điểm sản xuất cây màu của huyện, Minh Tân có 391ha đất canh tác thì có tới trên 200ha trồng cây màu, trong đó 50ha đất màu được lắp đặt hệ thống phun tưới tự động, tiết kiệm đáng kể sức lao động cũng như các chi phí sản xuất đầu vào của người dân. Ngoài ra, xã cũng có nhiều mô hình sản xuất hàng hóa theo hướng công nghệ cao, bước đầu cho kết quả khả quan. Nhờ những thay đổi tích cực trong sản xuất nông nghiệp, đời sống của người dân nơi đây ngày một nâng cao, thu nhập bình quân hiện đạt 47 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,46%, trường học, trạm y tế đạt chuẩn..., góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Xác định XDNTM là để phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách toàn diện, nâng cao đời sống cho người dân về mọi mặt, song để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí thì Minh Tân vẫn còn nhiều việc phải làm. Xã rất cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và điều quan trọng là sự đồng lòng, góp sức thực hiện XDNTM từ người dân. Bởi, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những khó khăn hạn chế như: Lập các dự án đầu tư xây dựng cho các tiêu chí còn chậm; các công trình cấp thiết cần đầu tư như giao thông, nhà văn hóa còn khó khăn về kinh phí. Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, việc huy động đóng góp của nhân dân còn hạn chế, chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh thần của người dân chưa cao, công tác xóa đói giảm nghèo chưa thật sự bền vững…

Minh Tân có xuất phát điểm thấp và điều kiện tự nhiên không thuận lợi, mặc dù vậy, xã đã chỉ đạo bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, góp phần tăng năng suất, sản lượng, từ đó tăng thu nhập.

Với những nỗ lực phấn đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã, công cuộc XDNTM của Minh Tân đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Đây chính là nhân tố quan trọng, là động lực mạnh mẽ để Minh Tân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn