Nghệ nhân ND – Nhà điêu khắc Nguyễn Long Bửu: Người giữ hồn cho đá

2.294 lượt xemÝ kiến của bạn