Ngọc Kỳ: Xây dựng nông thôn toàn diện, bền vững

KTNT Khi triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ - Hải Dương) gặp không ít khó khăn trong việc huy động nguồn vốn, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nhận thức còn chưa đầy đủ về chương trình…

Thế nhưng, sau 7 năm, nhờ sự nỗ lực không ngừng cùng sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

 

tr2d.JPG
Đường vào làng văn hóa Kim Đôi.

 

Tập trung mọi nguồn lực

Ngọc Kỳ nằm ở phía Tây của huyện Tứ Kỳ, cách trung tâm huyện 7 km,  có đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chạy qua, đường liên huyện 391 nối huyện Tứ Kỳ và huyện Gia Lộc, cùng với hệ thống đường thủy thuận tiện cho giao thông, phát triển kinh tế.  Những năm qua, nhờ sự quan tâm của  cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của  nhân dân nên xã đã dành được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội (đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra).

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Ngọc Kỳ, cho biết: Qua 7 năm triển khai  XDNTM, xã đã huy động sức dân, tập trung mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình hỗ trợ kinh phí, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM.

Là xã nghèo, xuất phát điểm thấp, cán bộ chưa có kinh nghiệm trong XDNTM, vì vậy, việc đưa ra mục tiêu hoàn thành NTM trong năm 2017 thực sự là thử thách lớn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ngọc Kỳ.

Trong quá trình triển khai, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong người dân, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, từ việc nhỏ tới việc lớn đều được công khai bàn bạc rồi mới đưa ra quyết định nên người dân thực sự là trung tâm trong XDNTM. Nhiều hộ gia đình dù còn gặp nhiều khó khăn, ngoài đóng góp tiền của, ngày công lao động, còn tình nguyện hiến đất làm đường, nhà văn hóa thôn... 

Diện mạo mới

Xác định XDNTM là để phát triển nông thôn một cách toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống cho người dân về mọi mặt, vấn đề đặt ra là, để giữ vững các tiêu chí đã đạt và duy trì, nâng cao chất lượng thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Ngọc Kỳ rất cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và điều quan trọng là sự đồng lòng, góp sức tiếp tục XDNTM từ người dân.

Chủ tịch Nguyễn Văn Chiến chia sẻ: Cán bộ, đảng viên và nhân dân đều phấn khởi khi xã đã hoàn thành XDNTM. Nhân dân hiểu rõ XDNTM là cuộc cách mạng và là cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư đồng lòng xây dựng thôn, xã, gia đình của mình khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất toàn diện; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa; môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo, giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Thực tế thấy nỗ lực trong triển khai XDNTM thời gian qua đã mang lại cho Ngọc Kỳ diện mạo mới, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay. Những kết quả đạt được khẳng định sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong việc tổ chức thực hiện đề án XDNTM, để quê hương Ngọc Kỳ  ngày càng khởi sắc.

Ngọc Kỳ đã huy động được 120,907 tỷ đồng XDNTM, trong đó ngân sách tỉnh và huyện 37,441 tỷ đồng; ngân sách xã và nhân dân đóng góp trên 31 tỷ đồng; số còn lại là các nguồn vốn khác.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 38,1 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,42%; 5/5 thôn giữ vững danh hiệu Làng văn hóa; 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch... Đáng chú ý, sau về đích NTM, xã Ngọc Kỳ không có nợ đọng kinh phí xây dựng cơ bản.

 

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn