Phát huy tốt nội lực, Xuân Thọ tạo thế và lực mới

KTNT Là xã không có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, nhưng với quan điểm “lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể”, Xuân Thọ (Triệu Sơn - Thanh Hóa) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), quan điểm đó tiếp tục được địa phương phát huy, trở thành nhân tố quyết định đưa xã về đích NTM trong năm 2017.

 

tr14d.jpg

Đoạn đường dài hơn 800m được ông Nguyễn Hữu Xuân ở thôn 5 (thôn 8 trước đây, do mới sáp nhập thôn) là người con quê hương đầu tư tài trợ với kinh phí trên 2 tỷ đồng.

 

Từ 9/19

Tại thời điểm bắt đầu triển khai XDNTM, kết quả rà soát đối chiếu với Bộ tiêu chí quốc gia về NTM, xã Xuân Thọ mới đạt 9/19 tiêu chí; 10 tiêu chí còn lại đạt 45-50%.

Xuân Thọ là xã thuần nông, ngành nghề dịch vụ chưa phát triển, hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. Cơ sở hạ tầng của xã chưa được xây dựng; trạm y tế xuống cấp; mới có 1/3 trường học đạt chuẩn quốc gia; thu nhập của người dân mới đạt 10 triệu đồng/người/năm (năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo còn cao (17,8%)... Đó là những thách thức đặt ra cho lãnh đạo xã.

Chính vì vậy, khi  nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Chương trình XDNTM, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định lấy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân làm nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt gắn với phát huy những giá trị truyền thống, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Vì thế, Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Thọ luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để cho người dân thấy rõ được vai trò chủ thể của mình trong XDNTM. Bằng nhiều hình thức khác nhau, Xuân Thọ duy trì đều đặn việc tuyên truyền, vận động và quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện, phát động các đoàn thể quần chúng tham gia tích cực. Người dân trong xã cũng dần dần hiểu được những công trình, cơ sở vật chất, giao thông là để phục vụ cho chính mình và con cháu mai sau.

Đến danh hiệu “xã đạt chuẩn NTM”

Với mục tiêu của Chương trình XDNTM là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, qua 5 năm triển khai, giá trị ngành sản xuất nông nghiệp không ngừng được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập từng bước được nâng lên, năm 2017 đạt 31,2 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,18%.

Ông Lê Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ, cho biết: Sau nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, năm 2017, xã đã về đích NTM. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều việc phải làm để đổi thay diện mạo quê hương và nâng cao đời sống nhân dân. Xác định các phong trào thi đua yêu nước chính là động lực lớn huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy những thành tựu đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ xã đặt ra nhiệm vụ tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới gắn với XDNTM.

Đến nay, Chương trình XDNTM ở Xuân Thọ đã phát huy hiệu quả, bộ mặt nông thôn thực sự khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư. Đến nay, xã đã nhựa hóa, cứng hóa được 20,143km/21,959km đường giao thông nông thôn, đạt 91,7%; giao thông nội đồng bê tông hóa và kiên cố hóa được 3,700/4,600km, đạt 80,4%; kiên cố hóa được 12,8/15km kênh mương. Các công trình cầu Mướng, cầu Hoan được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp đảm bảo việc đi lại giao thương trong xã với các xã lân cận.

Các trường học được nâng cấp, sửa chữa, xây mới phòng học, công trình phụ trợ đảm bảo cơ sở vật chất để đạt chuẩn quốc gia. Công sở xã được chỉnh trang, xây mới nhà văn hóa - thể thao xã với trên 250 chỗ ngồi và 5 phòng chức năng; sân vận động xã được xây dựng hệ thống thoát nước, tường rào và các công trình phụ trợ với diện tích 8.000m2; trạm y tế được nâng cấp sửa chữa 6 phòng khám - chữa bệnh, đảm bảo cơ sở vật chất xã chuẩn về y tế; 11/11 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn; xây mới cổng vào khu Đài tưởng niệm liệt sỹ… Nhờ đó, diện mạo xã có nhiều thay đổi tích cực, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt trong nhân dân.

 Nhìn lại chặng đường đã qua, diện mạo hôm nay với thế và lực mới, người dân xã Xuân Thọ luôn tự hào về sự thay đổi của quê hương. Với sức mạnh được nhân lên trong niềm vui khi UBND tỉnh công nhận là xã NTM cùng với truyền thống đoàn kết, sự đồng thuận của nhân dân, kết quả đạt được trong những năm qua có ý nghĩa quan trọng, đó là biết phát huy nội lực, lấy dân làm gốc. Đây chính là cơ sở, tiền đề vững chắc để Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Thọ vững tin tiếp tục  xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn