Quảng Ngãi: Đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

KTNT Tối ngày 9/3, tại quảng trường 11/3 trung tâm huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 – 11/3/2018) thắng lợi, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Ba Tơ long trọng tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ theo Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 25/12/2017.
Đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ
Đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ
 
 
Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ nổ ra ngày 11/3/1945 với 278 đội viên du kích, sau 2 ngày Nhật đảo chính Pháp ở Việt Nam, tạo lập chính quyền mới ở huyện Ba Tơ và tỉnh Quảng Ngãi, cũng như sự ra đời Đội du kích Ba Tơ - tiền thân của lực lượng vũ trang Liên khu V. Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ đã cho thấy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo của tổ chức cơ sở Đảng cộng sản Đông Dương tại Quảng Ngãi và tinh thần cách mạng hăng hái của người dân Việt Nam, trong đó có đồng bào Kinh - Thượng ở Ba Tơ, đã đi vào lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam.
 
Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ gắn liền với Đội du kích Ba Tơ, là tổ chức vũ trang đầu tiên của nhân dân tỉnh Quảng Ngãi được Đảng cộng sản Việt Nam trực tiếp tổ chức, huấn luyện và lãnh đạo.
 
Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ gắn với Đội du kích Ba Tơ đã sản sinh, đào tạo cho Đảng, Nhà nước và quân đội nhiều cán bộ tài năng, nhiều tướng lĩnh xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược như Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Trương Quang Giao, Thượng tướng Trần Nam Trung (Trần Lương), Trung tướng Nguyễn Chánh, Trung tướng Nguyễn Đôn, Trung tướng Phạm Kiệt, Trung tướng Trần Quý Hai, Trung tướng Võ Thứ…
 
Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ nổ ra và giành thắng lợi, chính quyền cách mạng huyện Ba Tơ  được thành lập vào ngày 12/3/1945 là chính quyền cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi và cả nước trong thời kỳ tiền khởi nghĩa – 1945.
 
Căn cứ theo Hồ sơ di tích đã được chính phủ xếp hạng, Di tích này gồm 11 điểm di tích sau đây:Khúc sông Liêng (thị trấn Ba Tơ), Lò gạch Nước Năng (thị trấn Ba Tơ), Nhà đồng chí Trần Quý Hai (thị trấn Ba Tơ), Chòi canh Suối Loa (xã Ba Động), Đồn Ba Tơ (Đồn Khố Xanh) tại thị trấn Ba Tơ, Nha kiểm lý (thị trấn Ba Tơ), Sân vận động Ba Tơ (thị trấn Ba Tơ), Bãi Hang Én (xã Ba Vinh), Bến Buôn (xã Ba Thành), Chiến khu Nước Lá- Hang Voọt Rệp (xã Ba Vinh), Chiến khu Núi Cao Muôn (xã Ba Vinh).
 
Việc Chính phủ ban hành Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ là di tích quốc gia đặc biệt là một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, thêm một lần nữa khẳng định mảnh đất và con người Ba Tơ đã có những đóng góp tích cực vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, duy trì, vun đắp tình đoàn kết Kinh - Thượng gắn bó keo sơn.
 
Về nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di tích Di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, ngày 7/12/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 400- TB/TU, thông báo nêu rõ: “Sau lễ, huyện Ba Tơ cần chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch bảo tồn, đồng thời đẩy mạnh quảng bá xúc tiến để kết nối hình thành chuỗi du lịch; gắn kết việc phát huy giá trị di tích lịch sử với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm phong phú hơn sản phẩm du lịch trên địa bàn”.
                                                               
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn