Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây có múi theo VietGAP ở Bắc Giang

KTNT Được sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây có múi theo VietGAP cho 30 cán bộ khuyến nông xã và cộng tác viên khuyến nông của các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên, Việt Yên, Yên Thế và thành phố Bắc Giang.

Trong 3 ngày tập huấn, học viên được giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, tập trung vào hai loại cây ăn quả có múi hiện nay là bưởi Diễn và cam đường Canh với các nội dung chủ yếu về điều kiện sinh thái, kỹ thuật trồng,  chăm sóc cây trước và sau khi ra quả, phòng trừ sâu bệnh, quản lý dịch hại... Lớp tập huấn được tổ chức theo phương châm lấy học viên làm trung tâm và học tập theo phương pháp kết hợp nhiều kỹ năng, học viên là nhân tố chính, là những người trực tiếp tham gia vào nội dung bài giảng.

Bên cạnh học lý thuyết, học viên còn được đi tham quan, học tập thực tế mô hình sản xuất cam đường Canh và cam Vinh tại xã An Dương (huyện Tân Yên). Tại đây, học viên được chủ hộ chia sẻ những kinh nghiệm sản xuất trong quá trình trồng và chăm sóc cam ứng dụng công nghệ cao với hệ thống tưới nước tự động. 

Thông qua tập huấn, học viên được trang bị thêm kiến thức về sản xuất cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP để tuyên truyền, khuyến khích người dân tại địa phương biết, hiểu và áp dụng.

Kim Lan

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn