Tập trung cho các tiêu chí “động”, An Ấp quyết giữ vững thành quả

KTNT Sau quá trình nỗ lực, xã An Ấp (Quỳnh Phụ - Thái Bình) đã cán đích NTM năm 2015. Tuy nhiên, lãnh đạo và người dân An Ấp hiểu rằng, để giữ vững danh hiệu là không đơn giản.

duong-sa-ngay-cang-duoc-dau-tu-mo-rong.JPG
Đường giao thông trong xã ngày càng được đầu tư mở rộng.

Thực tế cho thấy, việc đạt được các tiêu chí đã khó, song làm thế nào để giữ được các tiêu chí lại càng khó hơn. Vì thế, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, xã An Ấp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vận dụng nhiều cách làm phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, quyết tâm không để tuột danh hiệu này sau 5 năm xét công nhận lại.

XDNTM là một hành trình

Cũng như các địa phương khác khi triển khai XDNTM, An Ấp gặp không ít khó khăn, song bằng nhiều nỗ lực, xã đã hoàn thành XDNTM vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, niềm vui về đích NTM không làm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã lơ là việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Từ năm 2016 đến nay, An Ấp đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Chỉ tính trong năm 2017, xã tiếp tục triển khai sửa chữa, nâng cấp 3 phòng học, nhà bảo vệ ở trường tiểu học với kinh phí gần 1,08 tỷ đồng; nâng cấp đường trục xã từ ngã ba trạm y tế đến thôn Cam Mỹ 1,2 tỷ đồng; các hạng mục phụ trợ cho trụ sở UBND xã gồm bồn hoa, rãnh nước tường bao 304,9 triệu đồng; xây dựng sân bê tông, đài phun nước 755,4 triệu đồng…

Ông Nguyễn Văn Đề, Chủ tịch UBND xã An Ấp, cho biết: Nhận thức XDNTM là một hành trình chứ không phải là chỉ nhìn thấy cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng khang trang… mà cốt lõi là đời sống của người dân nông thôn thực sự được nâng lên; ý thức, tinh thần trách nhiệm, tính dân chủ cũng đã được phát huy. Xã sẽ tiếp tục phát huy nội lực, kêu gọi nhân dân góp công, góp của cùng hoàn thành những hạng mục được cho nợ và nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt.

Mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã được xã An Ấp nỗ lực thực hiện với nội dung ưu tiên: Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, môi trường nông thôn; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định; thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với  XDNTM…

Còn nhiều việc phải làm 

Mặc dù đạt được những thành quả cơ bản, song việc thực hiện Chương trình XDNTM tại An Ấp vẫn còn tồn tại những khó khăn, thách thức: sự đầu tư của nhà nước hạn chế nhiều so với trước, việc huy động nguồn lực nhưng không quá sức dân, không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Vì vậy, việc tập trung nguồn lực cũng như việc huy động XDNTM cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Mặt khác, XDNTM đã bước sang giai đoạn mới, hướng vào chiều sâu, nâng cao chất lượng trong việc thực hiện từng tiêu chí. Thế nên, với các tiêu chí được xem là “tĩnh” như: Giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế… theo thời gian cũng sẽ có nhiều biến đổi trong quá trình sử dụng  cần phải được duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Còn với những tiêu chí “động” như: Thu nhập bình quân, tỷ lệ hộ nghèo, an ninh trật tự, môi trường… lại càng khó khăn hơn do khoảng cách giữa đạt và không đạt  rất mong manh, luôn thay đổi và phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan cũng như ý thức của người dân.

“Theo kết quả địa phương tự chấm điểm thì hiện các tiêu chí đều đạt, song để nâng cao hơn nữa chất lượng NTM, nhất là đối với những tiêu chí “động” thì không đơn gian. Theo lộ trình, đến năm 2020, xã sẽ phải thẩm định, xét công nhận lại chuẩn NTM thì vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là phải giữ vững tất cả các tiêu chí đã đạt. Một trong những việc làm quan trọng là nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân, để người dân tin tưởng, đồng sức, đồng lòng cùng gánh vác, duy trì tốt và tiếp tục thực hiện chương trình”, ông Đề nói.

 

 

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn