Thanh Hóa: Bàn giải pháp phát triển doanh nghiệp năm 2019

KTNT UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị bàn giải pháp phát triển doanh nghiệp năm 2019. Thanh Hóa đã yêu cầu rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh, sản xuất đủ điều kiện thì thành lập doanh nghiệp.

 
Những giải pháp được các đại biểu nêu ra và thảo luận tại hội nghi này, bao gồm: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch; đổi mới cách thức tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các lớp học; hỗ trợ cho doanh nghiệp mới thành lập.
 
pct-ubnd-tỉnh-th.jpg
Bà Lê Thị Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo hội nghị "Bàn giải pháp phát triển doanh nghiệp năm 2019".
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 30/11, Thanh Hóa đã có 3.014 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 17% so với cùng kỳ. Ước tính năm 2018, toàn tỉnh có 3.222 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4.3% so với cùng kỳ và đạt 107,5% kế hoạch năm.
 
Thanh Hóa hiện là địa phương đứng thứ 7 của cả nước về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Các chỉ tiêu về tổng số vốn đăng ký doanh nghiệp, vốn điều lệ và số lao động trong các doanh nghiệp thành lập mới đều tăng. Lũy kế đến hết năm 2018 toàn tỉnh có khoảng 13.275 doanh nghiệp hoạt động, đạt 36,3% doanh nghiệp đang hoạt động/1 vạn dân. Nộp ngân sách của từng khu vực doanh nghiệp ước đạt 5.393 tỷ đồng, chiếm 36,5% tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 
Song, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn một số huyện chưa hoàn thành chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp. Kết quả phát triển doanh nghiệp chưa thật sự bền vững và chất lượng doanh nghiệp nhìn chung còn hạn chế cả về quy mô, năng lực, hiệu quả hoạt động. Việc đào tạo doanh nhân và khởi sự doanh nghiệp ở một số địa phương còn chậm và hiệu quả chưa cao.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh:  “Giới doanh nhân đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bởi vậy, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT kịp thời tiến hành rà soát, xem xét và nghiên cứu lại kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2019 cho phù hợp”.
 
sở-khđt.jpg
Đại diện Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

“Sở KH&ĐT phải kịp thời phối hợp với ngành thuế và các hiệp hội doanh nghiệp, để phân loại, tổ chức các lớp đào tạo phù hợp với từng nhóm ngành, nghề kinh doanh. UBND tỉnh giao cho Cục Thuế rà soát và đánh giá thực trạng hộ kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh, để đề xuất giải pháp cụ thể đối với từng nhóm. Từ đó, các sở, ban, ngành và các đơn vị đảm trách tiến hành vận động, hỗ trợ và khuyến khích các hộ kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện thì thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan phải đăng tải bản hướng dẫn về thủ tục hành chính trong lĩnh vực mình quản lý lên cổng thông tin điện tử của ngành, để doanh nghiệp dễ tra cứu, tìm hiểu và thực hiện” – bà Thìn nhấn mạnh thêm.

 
 
 
 

Văn Cương - Xuân Sơn

Ý kiến của bạn