Tín dụng chính sách: Cần gắn với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

KTNT Một trong những thành tựu mà chúng ta được cộng đồng quốc tế đánh giá cao là kết quả xóa đói giảm nghèo. Có được kết quả đó là bởi đường lối xuyên suốt của Đảng về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, là một hệ thống chính sách về mọi lĩnh vực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo của Chính phủ, là sự nỗ lực của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều cá nhân. Trong đó, tín dụng chính sách xã hội với hệ thống 11.000 điểm giao dịch ở tất cả các thôn, bản trong cả nước, kể cả vùng sâu, vùng xa, được xác định là một trụ cột. Và đây được quốc tế đánh giá là một sáng tạo của Việt Nam, kênh tín dụng chính sách đặc thù ở Việt Nam.

Nói tín dụng chính sách là sáng tạo đặc thù của Việt Nam bởi mục tiêu hoạt động là giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Nói tín dụng chính sách là cú hích tạo đà hoàn hảo bởi tất cả người nghèo ngoài những lý do khác đều có chung nguyên nhân thiếu vốn và thiếu kiến thức, trong đó thiếu vốn là rào cản có thể nói là lớn nhất. Kết quả sau 15 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cho thấy rõ điều đó. Cụ thể, sau 15 năm hoạt động,  vốn tín dụng chính sách đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước; trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới… Vốn chính sách đã đến với  trên 30 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp trên 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 3,4 triệu lao động, hơn 3,5 triệu lượt học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; trên 112.000 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài…; xây dựng gần 10 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; gần 528.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách; gần 105.000 căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ Đồng bằng sông Cửu Long; trên 11.000 căn nhà phòng tránh bão, lụt. Và điều rất quan trọng là, góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi ở nông thôn, thay đổi cơ bản nhận thức của người nghèo về ý thức tiết kiệm, tạo lập nguồn vốn tự có và tích lũy cho tương lai, hoàn thành cơ bản chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững qua các thời kỳ. Đặc biệt là, sự ưu việt của chế độ được thể hiện rõ nét trong chương trình đặc biệt này, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định như vậy tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Tuy nhiên, để tín dụng chính sách phát huy hiệu quả cao hơn nữa, rất cần nguồn vốn nhiều hơn để người vay có thể vay được gói vay lớn hơn. Thứ hai, cần cơ chế để phối hợp giữa tín dụng chính sách với các hoạt động khuyến nông, lâm, ngư – VAC và các chương trình dự án khác, như dạy nghề, tạo việc làm,… Đây là những hoạt động phát huy hiệu quả vốn vay. Thứ ba, rất mong các cấp, các ngành quan tâm đến việc gắn kết tín dụng chính sách với phát triển thương mại, tiêu thụ sản phẩm. Đây có thể nói là vấn đề cốt lõi, vì làm ra rồi thì phải bán được; không bán được sẽ làm người nghèo khó hơn và nhất là thui chột ý thức tự vươn lên của người nghèo.

                                                Hiền Trang

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn