TP. Cần Thơ thực hiện di dời dân sống ven kênh rạch

2.254 lượt xemÝ kiến của bạn