Tuyên truyền tốt giúp Thanh Cường đồng thuận

KTNT Những năm qua, bằng nhiều cố gắng, nỗ lực, xã Thanh Cường (Thanh Hà - Hải Dương) đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tháng 5/2018, Thanh Cường vinh dự tổ chức đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017.

tr3t.JPG
Trường THCS Thanh Cường (Thanh Hà) tiếp nhận trang thiết bị của Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm trao tặng.

Chú trọng tuyên truyền

Công tác tuyên truyền vận động luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Thanh Cường quan tâm, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh xã, thông qua các hội nghị, các cuộc họp hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với XDNTM”.

Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt, nhân dân thấy được sự cần thiết về XDNTM; hiểu được lợi ích của XDNTM cũng như thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để nỗ lực phấn đấu và tích cực, chủ động tham gia XDNTM. Tiếp đó, mọi vấn đề về XDNTM đều được đưa ra nhân dân bàn bạc, đảm bảo quyền làm chủ, nhờ đó, ý thức, trách nhiệm và quyền lợi của nhân dân được nâng lên.

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu làm trước để người dân làm theo. Đến nay, ý nghĩa và mục đích của chương trình XDNTM đã được người dân trong xã nhận thức rõ, đồng tình hưởng ứng. Trách nhiệm tập thể và cá nhân được nâng cao, người dân sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, tự cải thiện điều kiện sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình, bản thân.

Khi bắt tay XDNTM,  Thanh Cường tập trung triển khai rà soát, đánh giá lại thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình. Năm 2011, qua rà soát, xã mới đạt 4 tiêu chí, gồm: quy hoạch sử dụng đất, hệ thống thủy lợi, hệ thống chính trị, an ninh trật tự. Xã cũng ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng, tổ chuyên môn giúp việc, các ban phát triển thôn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Xây dựng đề án, lập quy hoạch XDNTM và tổ chức thực hiện đề án sau khi được phê duyệt.

Cán đích

Đến với xã Thanh Cường hôm nay, ai cũng dễ dàng nhận thấy sự “thay da đổi thịt” hiện hữu trên từng đường làng, ngõ xóm. Sự thay đổi rõ nét của bức tranh nông thôn nơi đây chính là minh chứng cho sự hòa quyện của ý Đảng, lòng Dân trong thực hiện phong trào XDNTM.

Chủ tịch UBND xã Thanh Cường Đặng Văn Lan vui vẻ cho biết: “Cán bộ, đảng viên và đại bộ phận người dân trong xã đều hiểu rõ XDNTM là cuộc cách mạng và là cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư đồng lòng xây dựng thôn, xã, gia đình của mình khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất toàn diện; có nếp sống văn hóa; môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Niềm vui hơn nữa khi trong tháng 5/2018, Thanh Cường tổ chức đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017”.

Thực tế thấy, những nỗ lực trong việc triển khai XDNTM thời gian qua đã mang lại cho Thanh Cường diện mạo mới, đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay. Những kết quả bước đầu này  khẳng định được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong việc tổ chức thực hiện đề án XDNTM, để quê hương Thanh Cường ngày càng phát triển.

 

Tổng nguồn vốn từ năm 2011 - 2017 xã Thanh Cường huy động được 123 tỷ đồng để đầu tư XDNTM. Trong đó: ngân sách nhà nước cấp trên hỗ trợ 26,7 tỷ đồng; ngân sách xã 5,2 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 23 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 20,8 tỷ đồng và các nguồn vốn xã hội hóa khác.

Thu nhập bình quân đầu người hết năm 2017 đạt 38,2 triệu đồng; trạm y tế đạt chuẩn quốc gia năm 2014; Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia, Trường THCS, Mầm non đủ điều kiện về cơ sở vật chất để đạt chuẩn năm 2018; 5/5 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 1,5 - 2%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,8%...

 


 

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn