XDNTM ở Nam Định: Quyết tâm cán đích trước năm 2020

KTNT Năm 2017, Nam Định tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả khả quan.

ng-đỗ-hải-điền-phó-gđ-sở-nông-nghiệp-nam-định.JPG
Ông Đỗ Hải Điền, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định.

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, ông Đỗ Hải Điền, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định, cho biết, năm 2017, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Năm qua, phong trào thi đua Toàn dân chung sức XDNTM  được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia; cấp ủy, chính quyền quyết liệt chỉ đạo; các địa phương chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo XDNTM đã được hoàn thiện đồng bộ ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Hệ thống văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình tiếp tục được ban hành đồng bộ. Phong trào thi đua “Chung sức XDNTM” thực sự là động lực tinh thần cho toàn xã hội và trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, TTCN và ngành nghề nông thôn tiếp tục phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các vùng nông thôn cơ bản được đảm bảo. Bộ mặt nông thôn tiếp tục được đổi mới, văn minh, khang trang và xanh, sạch, đẹp hơn.

Xin ông cho biết những hạn chế trong XDNTM ở tỉnh Nam Định hiện nay?

Kết quả thực hiện các nội dung Chương trình XDNTM chưa đồng đều giữa các địa phương. Một số địa phương chưa chủ động, tích cực huy động các nguồn lực XDNTM nên kết quả còn hạn chế. Một số địa phương nóng vội, chạy theo thành tích nên chất lượng một số tiêu chí NTM chưa cao và thiếu tính bền vững (nhất là các tiêu chí hộ nghèo, thu nhập, y tế và môi trường).

Việc chỉ đạo lồng ghép thực hiện các nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với XDNTM chưa được nhiều địa phương quan tâm; phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn ở một số nơi chưa được chú trọng.

Vệ sinh môi trường nông thôn ở nhiều nơi chưa đảm bảo; tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội ở một số xã chưa thực sự ổn định.

Vậy đâu là nguyên nhân, thưa ông?

Về nguyên nhân khách quan, khó khăn về kinh tế trong nước và hạn chế nguồn lực đầu tư công đã ảnh hưởng đến kết quả huy động các nguồn lực và bố trí vốn thực hiện Chương trình XDNTM. Một số xã có xuất phát điểm thấp, còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chương trình.

Thời tiết diễn biến phức tạp, cùng với biến động bất thường của thị trường nông sản, thực phẩm đã tác động lớn đến phát triển sản xuất và ngành nghề ở các vùng nông thôn, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của nhiều hộ dân. Cơ chế, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa thực sự đồng bộ, chưa đủ động lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.

Về nguyên nhân chủ quan, cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa có quyết tâm chính trị cao, chưa thực sự quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung chương trình; vẫn còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên.

Công tác tuyên truyền, vận động và huy động sự tham gia của người dân ở một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu. Ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của người dân ở một số nơi còn hạn chế.    

Ông có thể chia  sẻ mục tiêu trong những năm tiếp theo?

Thời gian tới, Nam Định sẽ tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung phong trào thi đua “Chung sức XDNTM” và XDNTM bền vững. Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị và mọi người dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung chương trình. Huy động các nguồn lực hỗ trợ đầu tư để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện NTM.

Đến hết năm 2019, tất cả các xã, huyện đạt chuẩn NTM và TP. Nam Định sẽ hoàn thành nhiệm vụ XDNTM. Cụ thể, năm 2018 có thêm 7 xã và 3 - 4 huyện đạt chuẩn NTM; năm 2019, các xã, huyện còn lại đều đạt chuẩn NTM.

Xin cảm ơn ông! Chúc chính quyền và nhân dân Nam Định về đích đúng kế hoạch.

 

Ngoài 57 xã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016, năm 2017, Nam Định có thêm 31 xã và có 3 huyện Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Trực Ninh đạt chuẩn NTM. Năm 2018, phấn đấu có thêm 7 xã và 3 - 4 huyện đạt chuẩn NTM. Năm 2019, các xã, huyện còn lại đều đạt chuẩn NTM.

 

 

 

Văn Hùng - Đức Sơn (thực hiện)

Ý kiến của bạn