XDNTM ở Tiên Du: Những thành tích đáng ghi nhận

KTNT Sau hơn 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến hết năm 2016, Tiên Du (Bắc Ninh) đã về đích.

Với quan điểm XDNTM không có điểm cuối, huyện tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Nhân Bình, Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Du.

 

ng-nguyễn-nhân-bình-pct-huyện-tiên-du.JPG

Xin ông cho biết những kết quả nổi bật mà huyện đạt được sau khi triển khai Chương trình XDNTM?

Sau 7 năm thực hiện Chương trình MTQG XDNTM, Tiên Du đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, thể hiện qua hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển: Hệ thống giao thông trên địa bàn được nhựa hóa, bê tông hóa 100%, đảm bảo kết nối thông suốt từ trung tâm huyện tới các xã, từ trung tâm xã tới các thôn, xóm. Hệ thống thủy lợi kết nối đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất và dân sinh. Hệ thống điện đảm bảo kỹ thuật của cả hệ thống; 100% số trường học các cấp học đạt chuẩn quốc gia;100% số xã, thôn có cơ sở văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn và 100% xã được đầu tư xây dựng Trạm y tế theo quy định ngành.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 66 triệu đồng, tăng hơn 35 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm còn 1,19% (tiêu chuẩn đa chiều). An ninh chính trị xã hội ổn định. Đến hết năm 2016, huyện  đã về đích NTM.

Tiên Du hiện có trên 120 tổ vệ sinh môi trường hoạt động thường xuyên, liên tục hàng ngày với trên 220 lao động thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại 68 thôn; có 66 điểm tập kết và trung chuyển rác thải hoạt động hiệu quả và 1 hệ thống lò đốt rác với công suất 30 tấn/ngày đêm hoạt động ổn định.

Tiên Du xác định XDNTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Để huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, Ban Thường vụ Huyện ủy có Nghị quyết chuyên đề số 30-NQ/HU năm 2011 về XDNTM. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan chuyên môn từ huyện tới cơ sở, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn cùng tham gia  XDNTM. Bên cạnh đó, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối NTM cấp huyện và chỉ đạo thành lập Ban quản lý XDNTM cấp xã; chỉ đạo thực hiện xã điểm, từ đó rút kinh nghiệm trong chỉ đạo các xã tiếp theo thực hiện nhiệm vụ XDNTM.

Là huyện đạt chuẩn NTM, vấn đề nâng cao chất lượng và giữ vững các tiêu chí được chú trọng như thế nào, thưa ông?

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc XDNTM từ năm 2017 đến năm 2020, UBND huyện Tiên Du đã xây dựng Kế hoạch số 1080/KH-UBND ngày 04/10/2017, với những nội dung cụ thể: Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với phát triển đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước  được hiện đại hóa. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí cấp xã, huyện NTM với phương châm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn theo định hướng bền vững.

Nhiều địa phương còn chạy theo thành tích để gấp rút về đích NTM, trong khi nợ đọng  kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông có thể chia sẻ về vấn đề này?

Trong 7 năm qua, các cấp, các ngành trong huyện Tiên Du đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động và tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư XDNTM. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng cấp, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tính đến hết năm 2016, tổng số vốn toàn huyện còn thiếu so với khối lượng hoàn thành là 113.019 triệu đồng; tuy nhiên, đến tháng 1/2017, chúng tôi đã bố trí đủ kinh phí, trong đó vốn ngân sách tỉnh 30.751 triệu đồng, vốn ngân sách huyện, xã  82.268 triệu đồng. Như vậy, trên địa bàn huyện không còn nợ đọng trong XDNTM.

Đạt được kết quả trên là do UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực quản lý đầu tư công, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh và các văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính liên quan tới công tác tăng cường quản lý đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước.

Xin cảm ơn ông!

 

 

 

Văn Hùng - Bùi Phi (thực hiện)

Ý kiến của bạn