“Chúng tôi phấn đấu đưa đất nước trở thành nước công nghiệp”

KTNT Sau bế mạc Đại hội XII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt báo chí tại Trung tâm Báo chí của Đại hội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời nhiều thắc mắc của phóng viên:

- Cảm nghĩ của ông khi được tiếp tục bầu làm Tổng bí thư?

- Tôi cũng không ngờ mình được bầu làm Tổng bí thư của Đảng, gần như 100% tuyệt đối. Bất ngờ vì tuổi tôi đã cao rồi, sức khoẻ và trình độ có hạn. Tôi đã xin nghỉ, nhưng trách nhiệm của Đảng giao, tôi là đảng viên phải thực hiện. Tôi xúc động trước tỉnh cảm anh em, bạn bè trong nước nhắn gửi, giao trách nhiệm cho chúng tôi. Vì công việc sắp tới nặng nề, gánh trách nhiệm lớn trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới. Có rất nhiều việc phải làm nên trách nhiệm rất lớn.

- Trung ương khoá XI có nhiều đổi mới như chất vấn trong đảng, lấy phiếu tín nhiệm. Vậy hướng đổi mới trong Trung ương khoá XII?

- Đó là công việc thường xuyên phải làm bắt đầu từ khi có nghị quyết Trung ương 4. Nhiệm kỳ vừa qua có nhiều cái mới: thực hiện nghị quyết Trung ương 4, lần đầu tiên trong lịch sử lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng. Sau đó là trong Quốc hội, các cơ quan. Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cũng là lần đầu tiên chúng ta thực hiện. Đây là sự chuẩn bị cho Đại hội XII thành công tốt đẹp. Lần đầu tiên bầu một lần được 19 người vào danh sách Bộ Chính trị với số phiếu rất cao.

Đại hội này bầu một lần cũng được 180 uỷ viên chính thức, 20 uỷ viên dự khuyết với số phiếu cao. Người thấp nhất cũng được 62%, không khí rất phấn khởi.

- Tổng bí thư có nói tuổi đã cao, vậy trong nhiệm kỳ này ông có kế hoạch, lộ trình tìm kiếm người có tài đức để kế nhiệm. Nếu có thì thời gian khoảng bao lâu?

- Trước hết cảm ơn bạn chúc mừng tôi tiếp tục làm Tổng bí thư. Nhiều người chúc mừng, tôi cảm ơn nhưng nói chúc mừng hay chúc lo vì nhiều việc phải làm. Việc bạn nêu cũng lo, làm sao để đào tạo được đội ngũ kế nhiệm. Đảng cũng đã nói rồi, phải liên tục đào tạo đội ngũ trẻ. Giống như tre cần có ba lớp, già trẻ. Lo trách nhiệm đào tạo cán bộ trẻ là chiến lược lâu dài, vừa qua đã làm được nhưng còn phải làm tiếp, tỷ lệ trẻ cần phải làm nhiều hơn. Cần quan tâm chăm lo đến tài năng trẻ. Trong Ban Chấp hành trung ương tỷ lệ tốt nghiệp đại học, trên đại học rất nhiều. Nhân tài không thiếu, được tiếp xúc với phương tiện thông tin hiện đại. Bạn hỏi bao giờ xong thì cần có kế hoạch, nói 2-3 năm sợ rằng không khả thi và có cái gì đó ảo tưởng.

- Kết quả bầu cử vừa rồi có đúng phương án nhân sự khoá XI đã đề xuất?

- Tôi xin đảm bảo hoàn toàn đúng phương án nhân sự. Phương hướng là tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng, cơ cấu, trẻ, già, nam nữ. Như vậy đảm bảo đúng phương hướng, tiêu chuẩn. Còn chọn ai thì khoá cũ giới thiệu, ra Đại hội giới thiệu thêm. Nếu cá nhân được đề cử xin rút thì đại hội quyết định. Theo quy chế Đoàn chủ tịch sẽ xem xét đưa ra chính kiến còn Đại hội quyết định. Sau đó lập phiếu có số dư không quá 30%, xin ý kiến bằng phiếu kín, rồi mới lập danh sách bầu cử. Như vậy vừa tôn trọng ý kiến đề cử của khoá trước, vừa tôn trọng ý kiến đại biểu. Có đồng chí Trung ương giới thiệu không trúng, Đại hội giới thiệu lại trúng. Đại biểu vừa rồi có nói "dân

- Dưới sự lãnh đạo của ông, ông có nghĩ Việt Nam sẽ trở thành nước giàu mạnh hơn?

- Câu hỏi này mang tầm chiến lược xa quá. Cá nhân tôi là một phần trong tập thể. Cá nhân không thể độc đoán chuyên quyền, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Nhưng đồng thời cũng phải đề cao trách nhiệm của cá nhân. Đứng đầu mà độc đoán chuyên quyền, như vậy có gọi là dân chủ không?

Sắp tới đất nước có giàu mạnh hơn không? Khẩu hiệu của chúng tôi là phát triển dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh. Phấn đấu đưa đất nước trở thành nước công nghiệp.

Hiện nay, bao nhiêu đoàn thể, tổ chức chính trị ra đời, nhưng vẫn phải có kỷ cương. Đất nước không có kỷ cương thì rối loạn, mất ổn định, như vậy không thể phát triển.

DT.

 

KTNT

Ý kiến của bạn