12.000 lồng tôm hùm trên vịnh Vân Phong tan hoang sau bão Damrey

11.999 lượt xem


Tác giả: KTNT

Ý kiến của bạn