Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024 | 10:12

Báo chí góp phần xây dựng thành công NTM ở Quảng Trị

Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân, với những bài viết sâu sắc, có ý nghĩa và sức lan tỏa tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, báo chí đã góp phần không nhỏ vào công cuộc chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) ở tỉnh Quảng Trị.

Xây dựng NTM theo chiều sâu

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, người dân Quảng Trị triển khai hiệu quả.

Huyện Hướng Hóa đã phân bổ kịp thời nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh phê duyệt danh mục công trình để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng; cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ đối ứng theo quy định. Chỉ đạo các ngành ưu tiên lồng ghép sử dụng kinh phí từ các chương trình, dự án khác để hỗ trợ các xã thực hiện các nội dung Chương trình xây dựng NTM; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc, đề xuất của xã liên quan đến tiêu chí ngành phụ trách. Tính đến ngày 30/4/2024, toàn huyện  đạt 189 tiêu chí, bình quân 9,95 tiêu chí/xã; trong đó, 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn, các xã còn lại đạt 6 - 10 tiêu chí.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hướng Hóa đã đề ra mục tiêu, chỉ đạo các ngành liên quan và các xã tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, tiềm năng của địa phương thành sản phẩm OCOP. Năm 2023, huyện có 5 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 1 sản phẩm đủ điều kiện phân hạng 5 sao. Cùng với đó, Hướng Hóa tập trung khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng về du lịch để tập trung phát triển du lịch nông thôn gắn với phát triển nông nghiệp.

Lãnh đạo huyện Đakrông thăm mô hình trồng chuối lùn ở thôn Vực Leng, xã Tà Rụt. Ảnh: Như Thặng

Thực hiện kế hoạch xây dựng 30 thôn đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021- 2025, đến nay, trong tổng số 27 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc khu vực II của huyện Đakrông có 5 thôn đạt từ 10 - 12/14 tiêu chí, 14 thôn đạt từ 8-9/14 tiêu chí, các thôn còn lại đạt dưới 8 tiêu chí. Đối với 3 thôn đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: Thôn Phú Thành (xã Mò Ó) đạt 12/14 tiêu chí; thôn Cu Tài 2 (xã A Bung) 11/14 tiêu chí; thôn A Rồng Trên (xã A Ngo) 9/14 tiêu chí.

Theo Văn phòng chuyên trách NTM tỉnh Quảng Trị, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 69/101 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 68,3%), trong đó có 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 4 thôn đặc biệt khó khăn, thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Hà của huyện Vĩnh Linh) đạt chuẩn thôn NTM ; 78 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; có 56 vườn hộ gia đình được công nhận vườn mẫu NTM. Quảng Trị phấn đấu đến cuối năm 2024 có 77/101 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 75,2%), trong đó có 24 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu;  Vĩnh Linh đạt chuẩn huyện NTM; Cam Lộ đã hoàn thành hồ sơ trình công nhận huyện NTM nâng cao; Triệu Phong, Hải Lăng hoàn thành hồ sơ trình công nhận huyện NTM.

Tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình OCOP nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

Để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Trị tập trung huy động nhiều nguồn lực; trong đó, ngân sách Trung ương 403 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 391 tỷ đồng. Thời gian qua, tỉnh đã huy động được 114 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, HTX, các loại hình kinh tế khác; huy động  217 tỷ đồng từ cộng đồng dân cư.

Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị, cho biết, tỉnh đang tập trung xây dựng NTM theo hướng phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hoá, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, thực sự vì lợi ích của người dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả xây dựng NTM. Bảo đảm duy trì và phát triển vững chắc kết quả xây dựng NTM của các địa phương đã đạt chuẩn, đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và xây dựng NTM cấp thôn, bản.

Báo chí góp phần xây dựng thành công NTM

Theo ông Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị, công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM luôn được các cấp, chính quyền quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Đặc biệt, việc phát động xây dựng thôn, bản NTM, NTM kiểu mẫu được nhiều địa phương tổ chức thực hiện. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các nội dung của Chương trình thông qua các cuộc sinh hoạt thôn, các bài viết đăng tải báo chí,  trang thông tin điện tử và đọc trên hệ thống loa truyền thanh. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tập trung sản xuất, tăng thu nhập, đảm bảo và nâng cao chất lượng cuộc sống, dần hoàn thiện nhóm tiêu chí phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất.

Bộ mặt thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa) ngày càng khởi sắc.

Các cơ quan báo chí đã đa dạng hóa nội dung và phương thức tuyên truyền, nêu gương cá nhân có thành tích tiêu biểu tham gia xây dựng NTM. Nhiều tin, bài, ảnh đã phản ánh sinh động thành công trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn, việc thực hiện đổi thửa dồn điền ở một số địa phương, hay các mô hình nông dân vượt khó làm giàu, góp phần xây dựng NTM. Đồng thời, các tin, bài cũng phản ánh sinh động phong trào tình nguyện hiến đất, cây trồng, công trình dân sinh để xây dựng NTM của người dân. Bên cạnh đó, có nhiều bài viết phản ánh, nêu rõ hiệu quả của việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, hay vấn đề khôi phục các làng nghề truyền thống để xây dựng NTM. Tuyên truyền về các biện pháp, cách thức để duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn...

Báo chí cũng chú trọng tuyên truyền Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, phân bón, nuôi trồng, cơ giới hóa… Đẩy mạnh sản xuất theo quy hoạch, tập trung, chuyên canh gắn với với cây, con chủ lực, có giá trị kinh tế cao; công tác huy động nguồn lực; thực hiện cơ chế đặc thù; phát huy tính cộng đồng, tính dân chủ, công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM.

Nhiều bài viết tập trung làm rõ sự nỗ lực của một số địa phương tiên phong, vượt qua khó khăn để về đích NTM. Ngoài phản ánh không khí thi đua sôi nổi, những tín hiệu tích cực, báo chí còn nêu gương những mô hình hay, rút ra bài học kinh nghiệm trong xây dựng NTM. Nhiều bài viết chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, tồn tại cần giải quyết trong xây dựng NTM tại các địa phương, từ đó đưa ra các nhận định, hướng giải quyết đối với các vấn đề.

Ông Hồ Xuân Hòe đánh giá, công tác tuyên truyền của báo chí những năm qua đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh về Chương trình MTQG xây dựng NTM. Qua đó, góp phần tạo hiệu ứng tích cực, cổ vũ kịp thời những tấm gương, những điển hình tiên tiến, giúp các cấp, ngành có cách nhìn sâu hơn về thực tiễn nông nghiệp, nông dân và nông thôn, để tiếp tục có sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng NTM.

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
 • Tranh tài vẽ tranh “Chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã”

  Tranh tài vẽ tranh “Chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã”

  Hội thi Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, năm 2024 thu hút hơn 100 thí sinh bậc học Tiểu học và Trung học cơ sở của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn cùng tranh tài vẽ tranh với chủ đề “Chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã”.

 • Bản tin sinh hoạt chi bộ đã khẳng định được vai trò trong công tác xây dựng Đảng

  Bản tin sinh hoạt chi bộ đã khẳng định được vai trò trong công tác xây dựng Đảng

  Sáng 11/7, tại TP. Tuy Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 35 năm công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ (1989 - 2024).

 • Quảng Nam: Kinh tế - xã hội khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2024

  Quảng Nam: Kinh tế - xã hội khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2024

  Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Quảng Nam đã khởi sắc hơn cùng kỳ năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực, tạo đà cho sự phát triển trong những tháng còn lại của năm 2024. Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 2,7%; sản xuất công nghiệp đã có sự phục hồi, hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra sôi nổi, khách quốc tế tăng mạnh và sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ, tăng trưởng toàn diện.

 • Nhân lên Niềm tin

  Nhân lên Niềm tin

  Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc chiều 29 tháng 6 sau hai đợt họp với 27,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

 • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

  Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

  Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

Top