Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 8 tháng 12 năm 2022  
Thứ hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022 | 8:23

Giao nhiệm vụ cụ thể cho 3 sở ngành thực hiện xác nhận nghĩa vụ nhà ở xã hội

Theo đó, tham mưu UBND TP thống nhất về chủ trương cho phép các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10ha, có cam kết thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước được áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các văn bản của Bộ Xây dựng để được xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội.
Qua đó, giao Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ, tham mưu trình UBND TP xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội đối với dự án mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội bằng hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

 TPHCM cần có chủ trường cụ thể đối với dự án cam kết thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20%.

TP cần có chủ trường cụ thể đối với dự án cam kết thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20%.


Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng  tiếp nhận hồ sơ, tham mưu trình UBND TP xác nhận việc hoàn tất nghĩa vụ nhà ở xã hội đối với dự án mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội bằng hình thức bàn giao quỹ đất 20% tại dự án.
Được biết, Sở Xây dựng cũng đã báo cáo, tham mưu UBND TP các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho 116 dự án bất động sản nhà ở thương mại, nhà ở xã hội theo kiến nghị của 96 doanh nghiệp và 2 trường hợp đại diện các nhân.
Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải… các sở ban ngành liên quan giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, cá nhân đề nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc cho các dự án. 

 

Tấn Thành
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Xi Mang
hanvet.com.vn
Top