Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023  
Thứ tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022 | 18:30

Huyện M’Drắk đạt trên 60% tổng số tiêu chí nông thôn mới

Phòng NN-PTNT huyện M’Drắk (Đắk Lắk) cho biết, đến nay, toàn huyện đạt 144 tiêu chí nông thôn mới (NTM), chiếm 63,16% tổng số tiêu chí; bình quân 1 xã đạt 12 tiêu chí.

Trong đó, có 2 xã đạt 19 tiêu chí (xã Ea Riêng và Ea Pil đạt chuẩn NTM); 1 xã đạt 13 tiêu chí; 7 xã đạt 10 – 12 tiêu chí; 2 xã đạt 9 tiêu chí và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Huyện phấn đấu đến hết năm 2022 đạt thêm 7 tiêu chí, qua đó nâng tổng tiêu chí đạt được lên 151, đạt 66,23%, bình quân 12,58 tiêu chí/xã.

Hiện nay, nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng NTM đã chuyển biến rõ rệt, người dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia, hưởng ứng Chương trình xây dựng NTM, nên đã tạo ra sức lan tỏa rộng khắp trong toàn huyện. Cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, tạo bộ mặt khang trang hơn và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, dân sinh.  

Huyện M’Drắk đã đạt trên 63% tổng số tiêu chí nông thôn mới

Huyện M’Drắk đã đạt trên 63% tổng số tiêu chí NTM.

Tuy nhiên, vì là huyện nghèo, ngân sách còn hạn chế nên phụ thuộc chủ yếu từ hỗ trợ của Trung ương và tỉnh. Do đó, nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội, kinh tế - tổ chức sản xuất còn nhiều xã chưa đạt do thiếu nguồn lực để thực hiện. Trong sản xuất trong nông nghiệp còn thiếu tính liên kết bền vững; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn nhiều khó khăn.

Để khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm, huyện đã yêu cầu các xã tập trung huy động nguồn lực sẵn có và lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, các dự án đang thực hiện trên địa bàn để thực hiện các nội dung, mục tiêu chung của Chương trình xây dựng NTM. Ngoài ra, các xã chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để có các biện pháp giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

 

Thanh Hòa
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Tan A Dai Thanh
hanvet.com.vn
 • Để trái cây cho “quả ngọt” bền vững

  Để trái cây cho “quả ngọt” bền vững

  Sau hơn 20 năm phấn đấu, đến nay, trái cây Việt đã có mặt tại trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng cả về thị trường, chủng loại, số lượng và kim ngạch.

 • Không thể giàu khi năng suất lao động chưa cao

  Không thể giàu khi năng suất lao động chưa cao

  Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm trong phát triển kinh tế, trong đó nhấn mạnh, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao.

 • Mong quốc sách vào cuộc sống kịp thời

  Mong quốc sách vào cuộc sống kịp thời

  Sáng 20/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Tư.

Top