Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023  
Thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023 | 11:35

Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông

Với hoạt động đa dạng, hiệu quả, thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Hội Làm vườn Việt Nam đã có nhiều chương trình phối hợp quan trọng, thực sự là “cánh tay nối dài” của ngành Nông nghiệp và PTNT.

PV Kinh tế nông thôn có cuộc trò chuyện với TS. Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Ủy viên Thường vụ Hội Làm vườn Việt Nam, xung quanh vấn đề này.

Hoạt động khuyến nông trong công tác phát triển kinh tế vườn là rất quan trọng. Ông có thể chia sẻ một vài dẫn chứng điển hình những hỗ trợ của khuyến nông giúp cho nhà vườn vươn lên phát triển kinh tế trong thời gian qua?

Ở nước ta, hệ thống khuyến nông và Hội Làm vườn tuy khác nhau về chức năng và phương thức hoạt động, nhưng có nhiều điểm tương đồng về đối tượng, mục tiêu, mạng lưới tổ chức, nội dung hoạt động.

Cả 2 hệ thống đều hướng tới hướng dẫn, giúp đỡ hộ nông dân và cư dân nông thôn phát triển kinh tế, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, làm giàu; phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa có năng suất, chất lượng tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm và xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh.

Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh (người ngoài cùng bên phải) và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm vùng sản xuất cây gai xanh nguyên liệu tại xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy- Thanh Hóa).

Về nội dung hoạt động, cả 2 hệ thống đều tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tăng năng lực ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tăng cường hợp tác, liên kết chuỗi giá trị và phát triển bền vững.

Xuất phát từ những sự tương đồng trên đã đặt ra nhu cầu tất yếu cần có sự phối hợp, hợp tác để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung.

Giai đoạn 2014 - 2022, Hội Làm vườn Việt Nam chủ trì triển khai 5 Diễn đàn, hội thảo khuyến nông (trực tiếp và trực tuyến); 5 lớp tập huấn tiểu giáo viên (TOT) khuyến nông và 5 dự án khuyến nông, với tổng kinh phí xấp xỉ 17,9 tỷ đồng.

Hầu hết các nhiệm vụ, dự án khuyến nông do Hội Làm vườn Việt Nam chủ trì đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống của Hội và Hệ thống khuyến nông từ trung ương đến cơ sở trong quá trình triển khai nên đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng đối tượng, đúng quy định và đảm bảo tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả rõ rệt.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khuyến nông đã tạo điều kiện nâng cao nhận thức, kiến thức về KHCN, chủ trương, chính sách mới trong nông nghiệp nói chung và kinh tế VAC - kinh tế vườn nói riêng, về kỹ năng tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh...

Một số hoạt động phối hợp mang lại hiệu quả cao như tại Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp chủ đề: “Giải pháp ứng dụng KHCN nâng cao hiệu quả mô hình kinh tế VAC”, giúp các hộ dân và hội viên chủ động chuyển đổi cơ cấu sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, KHCN và kinh nghiệm vào thực tiễn, tạo điều kiện tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế vườn trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Hay tại Hội thảo “Hệ thống tiêu chí và giải pháp phát triển vườn mẫu hàng hóa theo chuỗi giá trị góp phần xây dựng NTM kiểu mẫu” đã thống nhất đề xuất Hệ thống tiêu chí và giải pháp phát triển mô hình “Vườn mẫu”, “Vườn chuẩn”, “Trang trại kiểu mẫu” theo hướng sản xuất hàng hoá có liên kết chuỗi giá trị, làm cơ sở hướng dẫn triển khai trong thực tiễn, góp phần thực hiện mục tiêu  xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; các tiến bộ khoa học công nghệ, các mô hình VAC tiêu biểu được giới thiệu, chia sẻ, tạo điều kiện để hội viên, nông dân tham khảo, học tập, góp phần phát triển kinh tế VAC - kinh tế vườn theo hướng sinh thái, đa mục tiêu, hiệu quả cao và bền vững.

Năm 2022, Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp “Ứng dụng KHCN, liên kết chuỗi giá trị cây ăn trái vùng ĐBSCL nhằm thích ứng với BĐKH, đáp ứng yêu cầu nội tiêu và xuất khẩu” đã được tổ chức tại Đồng Tháp cũng mang lại nhiều hiệu quả, trong đó cung cấp thông tin hữu ích về các giải pháp, cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật có thể áp dụng nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp; chia sẻ những cơ hội, thách thức của thị trường; tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận, tư vấn về  KHCN, về hợp tác, liên kết, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trái cây của vùng, góp phần  thúc đẩy phát triển cây ăn trái vùng ĐBSCL theo hướng thích ứng với BĐKH, đáp ứng yêu cầu của thị trường, đạt hiệu quả cao, bền vững…

Với phương châm “Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”, người nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng NTM, Trung tâm Khuyến nông đã có những định hướng chỉ đạo như thế nào đến các đơn vị cơ sở trong hoạt động của mình?

Thực hiện phương châm “Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”, mọi hoạt động khuyến nông cần phải hướng tới người nông dân, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của nông dân và phù hợp với năng lực, điều kiện sản xuất của nông dân. Để làm được điều đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia xác định cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, xác định phương pháp hoạt động khuyến nông không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức khoa học kỹ thuật mà còn là chuyển giao tri thức tự nhiên, xã hội, mang tính lan tỏa đến người nông dân.

Về mặt tổ chức sản xuất, công tác khuyến nông không chỉ đơn thuần là kết quả của mô hình mà phải góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người nông dân. Đẩy mạnh vai trò tư vấn dịch vụ và mở rộng các dịch vụ phục vụ người dân.

Để tiếp tục khẳng định vai trò và hoạt động phục vụ vì người nông dân tốt hơn, hệ thống khuyến nông cần xã hội hóa hoạt động khuyến nông, đa dạng hóa các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến nông, tránh dựa vào nguồn vốn ít ỏi của ngân sách nhà nước. Với thế mạnh là đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước, hệ thống khuyến nông cần tăng cường hơn nữa liên kết doanh nghiệp, giữ vai trò kết nối giữa doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là liên kết với doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong xây dựng các vùng nguyên liệu lớn.

Khuyến nông phải hướng dẫn người dân tổ chức lại sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, HTX, kết nối thị trường… Tổ chức các lớp tập huấn để cán bộ khuyến nông cộng đồng hiểu về HTX, vận động người dân tham gia như thế nào, vấn đề thông tin thị trường, công nghệ số để có thể hướng dẫn, định hướng và tư vấn giúp người nông dân.

Hệ thống khuyến nông cần tăng cường hơn nữa việc tham gia vào các nhiệm vụ chính trị - xã hội ở địa phương… Phải làm sao công tác khuyến nông, ngoài hỗ trợ người dân nâng cao năng suất, giá trị ở các mô hình, còn là những kết quả thị trường, xã hội, môi trường… Có như thế, thay vì đi tìm người dân để hỗ trợ thì người nông dân sẽ tự tìm đến khuyến nông.

Trong giai đoạn phát triển công nghệ 4.0, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế vườn. Tuy nhiên, nhiều  nông dân vẫn rất “bỡ ngỡ” với các công nghệ mới. Ông có thể nói rõ hơn về việc triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nghề vườn hiện nay?

Nhiệm vụ của khuyến nông là đưa người có đến người cần, đưa người làm ra công nghệ đến người sử dụng công nghệ, để cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ nông sản của nông dân phát triển, giá trị nông sản được nâng cao, sản phẩm nông sản được tiêu thụ không chỉ tại thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế.

KHCN trong tất cả các lĩnh vực nói chung và nông nghiệp nói riêng phải luôn đi trước, nhưng việc chuyển tải những nghiên cứu khoa học kỹ thuật này vào trong nông nghiệp phải được khuyến nông thực hiện thông qua ngôn ngữ của khuyến nông, để người nông dân có được thứ mình cần.

Để làm được việc này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang đổi mới các phương thức, mô hình, hình thức truyền thông để khoa học kỹ thuật trở nên gần gũi với người nông dân, từ quy trình công nghệ phức tạp chuyển tải thành quy trình công nghệ đơn giản nhất mà người nông dân có thể “sờ nắn” và thực hiện được ngay.

Do đó, Trung tâm đã xây dựng những clip ngắn mà ở đó có sự tham gia của chuyên gia, người nông dân có kinh nghiệm thực hiện việc chuyển giao khoa học kỹ thuật thông qua thực hành của người nông dân và được phân tích, lý giải bằng cơ sở khoa học để người nông dân có thể tiếp cận thông qua một ứng dụng số (App) đã được Trung tâm xây dựng - đó là “Khuyến nông xanh”. Cách truyền tải này rất hiệu quả, giúp nông dân dễ dàng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, họ không nhất thiết phải đến tham gia hội thảo, nghe các chuyên gia nói, mà chỉ cần thông qua ứng dụng đó, sẽ có một kho kiến thức về sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, Trung tâm đã xây dựng rất nhiều clip về việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác. Nếu như trước đây, nhà vườn phải nghe chuyên gia giới thiệu, nghiên cứu, thậm chí đọc tài liệu cũng chưa thể áp dụng vào sản xuất được ngay. Nay, sau khi xem các clip, nông dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật một cách trực quan và có thể áp dụng ngay vào thực tiễn.

Trung tâm Khuyến nông đang đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”. Ông có thể nói rõ hơn các hoạt động chính của phong trào này và những kết quả thu được?

Đề án đổi mới công tác khuyến nông với những nhiệm vụ cụ thể, gồm: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động thông tin truyền thông; Phát triển các định dạng ấn phẩm số, truyền thông số, các mạng xã hội; Xây dựng mô hình nông dân công nghệ số. Đồng thời, phong phú nội dung và đa dạng hình thức truyền thông, tăng cường truyền thông “tương tác” theo hướng “mở”, trong đó lấy nông dân là trung tâm như: Truyền thông qua các sự kiện khuyến nông; Truyền thông qua các ấn phẩm kết hợp với truyền thông số; Đa dạng ngôn ngữ trong truyền thông; Xây dựng các chương trình mang dấu ấn của khuyến nông như đối thoại, cầu truyền hình…; Xây dựng các sàn giao dịch, hội chợ nông sản điện tử, chợ việc làm nông nghiệp…

Hoạt động thông tin truyền thông được triển khai theo thông điệp cụ thể, rõ ràng, theo định hướng, gắn với các chủ trương lớn của bộ, ngành như: Sản xuất có trách nhiệm, an toàn thực phẩm, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, xây dựng nông thôn mới…

Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia còn đổi mới hoạt động đào tạo, huấn luyện khuyến nông; đổi mới hoạt động xây dựng mô hình, dự án khuyến nông; đổi mới hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông; đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác công tư trong khuyến nông; chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông; củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông các cấp; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến nông.

 Theo đó, hoạt động khuyến nông năm 2023 tập trung cho các nội dung, trọng tâm, ưu tiên, trọng điểm. Kết quả của dự án cần gắn với chất lượng sản phẩm như: Phát triển sản xuất vùng nguyên liệu các sản phẩm chủ lực; Sản phẩm có chất lượng cao, sản phẩm hữu cơ, truy xuất nguồn gốc; Đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu; Sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp kinh tế đa giá trị, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường gắn với chuyển đổi số, kinh tế thị trường; Sản xuất giảm chi phí, thích ứng với BĐKH; Sản phẩm gắn với du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường...

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (bên phải) thăm mô hình trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP của anh Lê Phương, xóm Nhật Tân, xã Mỹ Lộc (Can Lộc-Hà Tĩnh).

Đa dạng nội dung, hình thức để phục vụ, đa dạng đối tượng từ người sản xuất, cán bộ khuyến nông đến chủ trang trại, HTX, doanh nghiệp… Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thông tin truyền thông, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của hệ thống khuyến nông, kết nối hệ thống khuyến nông từ trung ương đến địa phương, đến từng người dân. Tăng cường xã hội hóa hoạt động khuyến nông để phát huy sức mạnh tổng hợp, thu hút mọi nguồn lực, nhằm phát triển hoạt động truyền thông ngày càng hiệu quả.

Khó khăn trong công tác khuyến nông hiện nay là gì, thưa ông?

Thời gian qua, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của tổ chức chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các địa phương thực hiện không đồng bộ, thiếu thống nhất. Đã có 33/63 tỉnh, thành phố tiến hành sắp xếp lại Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh. Có 2 tỉnh giải thể Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh; 36/63 tỉnh đã tiến hành hợp nhất Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y để thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện. Một số tỉnh, thành đã giải thể đội ngũ khuyến nông viên cấp xã, cộng tác viên khuyến nông thôn, ấp… Điều này đã gây nên tình trạng “đứt gãy” hệ thống khuyến nông, làm hệ thống suy yếu và thiếu tính liên kết bền vững.

Bên cạnh đó, công tác khuyến nông còn nặng về chuyển giao kỹ thuật, chưa chú trọng đến các yếu tố về kinh tế, thị trường, liên kết theo chuỗi giá trị, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường, cải thiện nếp sống nông thôn và nâng cao năng lực cho người nông dân, cho cộng đồng.

Nguồn lực đầu tư cho hoạt động khuyến nông ở cả trung ương và địa phương còn hạn chế, chưa tương xứng với mục tiêu, vai trò. Cơ chế chính sách hoạt động khuyến nông còn chưa đồng bộ và nặng về thủ tục hành chính, làm ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả hoạt động. Trong khi đó năng lực của một bộ phận cán bộ khuyến nông còn hạn chế, đặc biệt thiếu các kiến thức, kỹ năng quản lý, quản trị, kinh tế, chuyển đổi số…

Để thực hiện hiệu quả công tác khuyến nông trong các mô hình kinh tế VAC, ông có đề xuất, kiến nghị gì?

Theo kết quả thống kê sơ bộ, hiện nay lĩnh vực kinh tế VAC (vườn - ao - chuồng) của hộ gia đình, trang trại quy mô nhỏ và vừa của các nhóm hộ, tổ hợp tác, HTX (không bao gồm các trang trại quy mô lớn của các doanh nghiệp) chiếm trên 90% sản lượng rau, trên 80% sản lượng quả các loại, trên 70% sản lượng thịt, trứng và sản lượng nuôi trồng thủy sản. Lĩnh vực kinh tế VAC cũng đóng góp trên 65% sản lượng xuất khẩu rau, quả, thủy sản của cả nước, tạo việc làm và thu nhập cho hàng triệu hộ nông dân với hàng chục triệu lao động khu vực nông thôn, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh thành công, kinh tế nông nghiệp nói chung và kinh tế VAC nói riêng cũng còn nhiều hạn chế, bất cập như: phần lớn quy mô VAC còn nhỏ lẻ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn phức tạp mang tính tự cấp tự túc; việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến chưa mạnh và chưa đồng bộ, nhất là khâu sơ chế, đóng gói, bảo quản, truy xuất nguồn gốc còn rất yếu nên năng suất, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh thấp, lòng tin của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm chưa tốt; người sản xuất không chỉ thiếu vốn đấu tư mà thiếu cả kiến thức khoa học kỹ thuật, thị trường và kỹ năng hợp tác, liên kết, nhiều cơ chế trong lĩnh vực nông nghiệp chưa đồng bộ và chưa sát thực tế nên tính khả thi thấp...

Để thực hiện hiệu quả công tác khuyến nông, khuyến nông không chỉ dừng lại ở làm nông nghiệp, dạy nông dân mà phải hướng dẫn nông dân tổ chức lại sản xuất, vào kinh tế tập thể, tổ chức lại ngành hàng. Tổ chức các lớp tập huấn để nông dân hiểu về HTX, vận động người dân tham gia vào HTX. Khuyến nông phải nâng cao tri thức của người nông dân, cung cấp nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng, nhiều thông tin cho người nông dân. Hệ thống khuyến nông cần tăng cường hơn nữa liên kết doanh nghiệp, giữ vai trò “cầu nối” giữa doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là liên kết với các các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong xây dựng các vùng nguyên liệu.

Khuyến nông cũng là người kết nối, gắn kết giữa các cơ quan khác trong Bộ Nông nghiệp và PTNT để đưa tất cả những vấn đề về tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại thị trường đến với người nông dân, hỗ trợ người nông dân những công nghệ, những kỹ thuật, những thông tin, những kiến thức.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan từng nói: “Nếu không có khuyến nông thì chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn sẽ không đến được với người nông dân. Khuyến nông là người kết nối gắn kết giữa các cơ quan khác trong Bộ để đưa tất cả những vấn đề về tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại thị trường đến với người nông dân, hỗ trợ người nông dân những công nghệ, những kỹ thuật, những thông tin, những kiến thức”.

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông sẽ triển khai các hoạt động gì để thực hiện trọn vẹn “sứ mệnh” của mình?

Để thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt, toàn ngành Nông nghiệp và PTNT đang thực hiện chủ trương chuyển đổi tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang tư duy “kinh tế nông nghiệp”, xây dựng nền “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” hướng đến các mục tiêu về phát triển bền vững.

Giải pháp xuyên suốt hiện nay là phải đổi mới tư duy hoạt động khuyến nông từ “thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao” sang tư duy “hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về khuyến nông theo quy định của pháp luật”, tiếp cận các quy định, chính sách về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, danh mục dịch vụ sự nghiệp công, định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công…

Muốn vậy, cần củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông các cấp từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt chú trọng kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo mô hình tổ khuyến nông cộng đồng nhằm đẩy mạnh hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất.

Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ khuyến nông, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông, phát triển các hình thức hợp tác công-tư để thu hút, huy động các nguồn nhân lực, vật lực, kết hợp với kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các chương trình, dự án khuyến nông trọng điểm, đặc biệt cho sản xuất vùng nguyên liệu, vùng sản xuất hàng hóa tập trung và xóa đói, giảm nghèo.

Bên cạnh đó, cần chủ động, tích cực trong các hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác công-tư về khuyến nông. Nhất là thu hút nguồn lực, kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến từ nước ngoài áp dụng vào Việt Nam. Cũng như nâng cao năng lực, trình độ cho người làm công tác khuyến nông thông qua các chương trình hợp tác quốc tế và vận động tài trợ, đề xuất và triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài, của tổ chức quốc tế trong hoạt động khuyến nông.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nguồn lực nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, ưu tiên các hoạt động thông tin truyền thông, đào tạo huấn luyện khuyến nông có phạm vi ảnh hưởng, tác động rộng tới sản xuất. Bảo đảm thông tin thường xuyên, liên tục theo chuỗi giá trị sản phẩm, gắn với các mô hình, dự án khuyến nông, có địa chỉ cụ thể, được chia sẻ, kết nối liên thông trong hệ thống khuyến nông từ trung ương đến địa phương và giữa hệ thống khuyến nông với các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân dễ dàng tiếp cận, nhất là nông dân ở vùng sâu, vùng xa, góp phần cải thiện tập quán canh tác, nâng cao năng lực sản xuất cho người nông dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Kinh tế nông thôn - “kênh dẫn” quan trọng của nhà nông, nhà vườn

Theo TS. Lê Quốc Thanh,Tạp chí Kinh tế nông thôn hiện nay và Báo Kinh tế nông thôn trước đây thực sự là kênh thông tin quan trọng nhằm truyền tải đến bạn đọc khắp cả nước các hoạt động khuyến nông xuyên suốt thời gian qua và cả trong thời gian tới.

Với nội dung đa dạng, hấp dẫn, Kinh tế nông thôn là kênh kết nối hiệu quả giúp nhà nông, nhà vườn tiếp cận, học hỏi và xây dựng thành công các mô hình sản xuất.

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày xuất bản ấn phẩm đầu tiên, chúc Kinh tế nông thôn ngày càng phát triển vững mạnh, luôn tiên phong trên mặt trận thông tin đưa các hoạt động khuyến nông “chạm” đến nhà vườn, nhà nông và bạn đọc trên khắp cả nước.

 

 

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Tan A Dai Thanh
hanvet.com.vn
 • Người rải giống quýt đầu tiên ở Mường Khương

  Người rải giống quýt đầu tiên ở Mường Khương

  Giữa tiết trời xanh ngắt, trong veo, ông Làn Mậu Thành, dân tộc Bố Y (thôn Sả Hồ, thị trấn Mường Khương, Lào Cai) vừa lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt hồng hào, vừa dẫn chúng tôi lên vườn quýt cổ thụ gần 30 năm tuổi.

 • Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội trái cây Nam Bộ

  Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội trái cây Nam Bộ

  Lễ hội trái cây Nam Bộ là sự kiện văn hóa, du lịch nhằm giới thiệu đến du khách nét đặc sắc, phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây vùng miền trong cả nước...

 • Đa dạng mô hình sản xuất thúc đẩy kinh tế nông thôn khởi sắc

  Đa dạng mô hình sản xuất thúc đẩy kinh tế nông thôn khởi sắc

  Nhằm thúc đẩy, khuyến khích các chủ thể sản xuất mở rộng quy mô phát triển sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, xây dựng thương hiệu, các sở, ngành, địa phương đã có nhiều chương trình, dự án, đa dạng mô hình kinh tế nông nghiệp thúc đẩy kinh tế nông thôn khởi sắc.

Top