Bắc Giang giải ngân hơn 200 tỷ đồng hỗ trợ trả lương phục hồi sản xuất

KTNT Sau hơn 2 tháng triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Giang đã tiếp cận gói hỗ trợ để trả lương cho người lao động và khôi phục sản xuất.

 Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã giải ngân hơn 200 tỷ đồng hỗ trợ trả lương phục hồi sản xuất.
 

Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã giải ngân hơn 200 tỷ đồng, với lãi suất 0% cho 109 lượt người sử dụng lao động để trả lương cho gần 59 nghìn lượt lao động trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 04 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho 538 người lao động, với số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động, người lao động đủ điều kiện thụ hưởng, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã thực hiện miễn phí chuyển tiền giải ngân cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Với số tiền đã giải ngân như trên, Bắc Giang hiện là tỉnh dẫn đầu cả nước về giải ngân cho vay với lãi suất 0% để hỗ trợ trả lương cho người lao động khôi phục sản xuất.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn