Bắc Giang: Thêm 02 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Mới đây, Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới tỉnh Bắc Giang đã bỏ phiếu, trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận thêm 2 xã Xuân Lương (Yên Thế) và Hương Gián (Yên Dũng) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

2.png
 Chè bản Ven (Xuân Lương) không những đem lại hiệu quả kinh tế mà còn là điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách.

 

Xuân Lương là xã miền núi cũng là xã khó khăn của huyện Yên Thế. Khi thực hiện xây dựng NTM, xã mới đạt 4 tiêu chí, diện tích rộng, dân cư sống thưa, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt.

Trước thực trạng trên, Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Lương xác định chỉ xây dựng NTM mới làm thay đổi đời sống cho nhân dân, trong đó xác định chè là cây chủ lực của xã để phát triển kinh tế. Chính vì vậy, xã đã tập trung chỉ đạo, huy động sự tham gia của người dân, tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cũng như xây dựng các mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP.

Đến nay, Xuân Lương có trên 80% tuyến đường giao thông nông thôn được cứng hóa, 100% đường giao thông đến các bản, tuyến đường từ xã đến huyện và kết nối khu vực xung quanh được nhựa hóa tạo thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm cây Chè; 100% bản có điện, 100% bản có nhà văn hóa thôn đảm bảo đạt chuẩn phục vụ các hoạt động của nhân dân, trường học các cấp đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh.

Đặc biệt, sản phẩm chè có bao bì nhãn mác đẹp, được bao tiêu, tiêu thụ ổn định, từ đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân. Thu nhập năm 2020 của Xuân Lương  ước đạt 43,28 triệu đồng/người; hộ nghèo giảm còn 5,91%; tỷ lệ người dân có việc làm thường xuyên trên 98%. Hệ thống chính trị ổn định, gần dân, hiểu dân hơn, an ninh được giữ vững, đã hình thành nên các bản trù phú, an lành.

Hương Gián là xã miền núi, cũng là xã thứ hai trong kế hoạch 7 xã cần hoàn thành xã NTM trong năm 2020 của huyện Yên Dũng để đạt mục tiêu huyện có 100% xã đạt chuẩn.

Đến nay, tỷ lệ cứng hóa đường trục thôn đạt trên 98%, đường ngõ xóm đạt trên 95%; gần 80% kênh mương được cứng hóa, đảm bảo tưới tiêu chủ động 100%; trường học các cấp đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, 12/12 nhà văn hóa các thôn được xây mới, cải tạo, nâng cấp khang trang, đầy đủ thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ người dân; trên 94% người dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn.

3.jpg

Một góc đường làng ngõ xóm ở xã Hương Gián.

 

Thu nhập đầu người của xã năm 2020 ước đạt 42,86 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,08%, trên 94% người dân trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, trên 93% người dân tham gia BHYT, trên 83% làng đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Giờ đây, môi trường sống ở Hương Gián đã sạch đẹp hơn với nhiều tuyến đường hoa, cây xanh và hoạt động thu gom, xử lý rác thải được duy trì thường xuyên, nhất là mô hình phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình của Hội phụ nữ.

Như vậy, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang công nhận 2 xã Xuân Lương (Yên Thế) và Hương Gián (Yên Dũng) đạt chuẩn NTM sẽ nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 17/23 xã theo kế hoạch năm 2020 của tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn