Báo Kinh tế nông thôn giới thiệu đến bạn đọc nhiều văn bản mới nổi bật về xây dựng, lao động…

KTNT Trong tuần qua (từ ngày 20 – 26/02/2017), Báo Kinh tế nông thôn đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về xây dựng, lao động…Cụ thể.I. Lĩnh vực Xây dựng1. Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng từ 01/3/2017 Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.Theo đó, kể từ ngày 01/3/2017 sẽ áp dụng Định mức chi phí mới ban hành kèm theo Quyết định 79; đơn cử như công trình có tổng chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) từ 10 tỷ đồng trở xuống thì:- Định mức chi phí quản lý là 3,282% đối với công trình dân dụng;- Định mức chi phí quản lý là 3,453% đối với công trình công nghiệp;- Định mức chi phí quản lý là 2,936% đối với công trình giao thông;- Định mức chi phí quản lý là 3,108% đối với công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;- Định mức chi phí quản lý là 2,763% đối với công trình hạ tầng kỹ thuật.Quyết định 79/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 01/3/2017 và thay thế Quyết định 957/QĐ-BXD năm 2009.2. Hướng dẫn xác định chi phí khảo sát xây dựng Ngày 06/02/2017, Bộ xây dựng ban hành Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí xây dựng. Theo đó, chi phí khảo sát xây dựng được xác định bằng dự toán chi phí khảo sát xây dựng bao gồm:+ Chi phí trực tiếp; chi phí chung; chi phí dự phòng; chi phí khác phục vụ công tác khảo sát;+ Thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.Dự toán chi phí khảo sát xây dựng được xác định theo 1 trong 2 phương pháp sau:+ Xác định theo khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng (xem tại Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư)+ Xác định theo khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá tương ứng (xem tại Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư)Ngoài ra, theo Thông tư 01/2017/TT-BXD (có hiệu lực từ 01/4/2017), trường hợp nhiệm vụ khảo sát xây dựng có sự điều chỉnh, bổ sung thì được điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát.3. Thông tư 01/2017/TT-BTNMT quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao có hiệu lực từ ngày 30/3/2017.II. Lĩnh vực lao động1. Sắp ban hành Bộ luật Lao động sửa đổi 2017 Ngày 21/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 27/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.Trong đó, Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động 2012 để trình Quốc hội trong năm 2017.Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 27/NQ-CP có hiệu lực từ 21/02/2017.2. Nhiệm vụ và tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó:- Bộ tiếp tục thực hiện 28 nhiệm vụ và quyền hạn tương tự như trước đây (xem chi tiết tại Điều 2 Nghị định này).- Về cơ cấu tổ chức, Bộ bao gồm 17 đơn vị hành chính và 06 đơn vị sự nghiệp (Viện Chỉnh hình – Phục hồi chức năng không còn thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ). Ngoài ra, Nghị định 14 cũng quy định về quy mô tổ chức của 23 đơn vị trực thuộc, trong đó mở rộng quy mô của một số đơn vị như:+ Vụ pháp chế tăng từ 03 phòng lên 04 phòng.+ Cục Quan hệ lao động tiền lương có 05 phòng thay cho Vụ lao động tiền lương với 03 phòng.Nghị định 14/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/02/2017.3. Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ ngày 06/4/2017.4. Thông tư 01/2017/TT-BQP quy định việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 20/02/2017.

Ý kiến của bạn