Bình Định: Trạm trộn bê tông không phép nằm lọt thỏm trong khu dân cư

7.695 lượt xemÝ kiến của bạn