Bộ Y tế: Chấn chỉnh các dịch vụ thuê, khoán tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở y tế

KTNT Thời gian qua, tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở y tế một sổ tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp các dịch vụ như bảo vệ, trông giữ xe, vận chuyển người bệnh cấp cứu, căng tin, xử lý chất thải rắn y tế, bảo quản tử thi, dịch vụ tang lễ... Tuy nhiên, hoạt động này còn tồn tại nhiều bất cập gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy thuốc và các cơ sở y tế.

Nhằm chấn chỉnh kịp thời những hoạt động nêu trên và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các văn bản pháp luật có liên quan, Bộ Y tế vừa có Công văn số 5439 /BYT - TCCB về việc chấn chỉnh các dịch vụ thuê, khoán tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị y tế trong toàn quốc (đặc biệt là bệnh viện) khẩn trương thực hiện việc rà soát các họp đồng đã ký kết về cung cấp dịch vụ tại bệnh viện, các cơ sở y tế để có biện pháp ngăn ngừa phòng tránh sai phạm, xử lý nghiêm, thậm chí chấm dứt các họp đồng nếu xảy ra vi phạm hoặc có hành vi ứng xử không tốt, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế vừa có Công văn số 5439 /BYT - TCCB về việc chấn chỉnh các dịch vụ thuê, khoán tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở y tế

Tổ chức đấu thầu rộng rãi, khách quan, minh bạch các dịch vụ thuê, khoán do tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp theo quy định, lựa chọn những cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm chất lượng và giá cả họp lý, được tập thế chấp nhận.

Công khai, niêm yết giá các loại dịch vụ do các tổ chức, cá nhân cung ứng tại bệnh viện, các cơ sở y tế đế người bệnh và người nhà người bệnh biết, tự do lựa chọn.

Xây dựng quy chế hoạt động trên nguyên tắc công khai, minh bạch đối với các dịch vụ do tổ chức, cá nhân cung cấp, đặc biệt là các dịch vụ vận chuyển người bệnh, tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi ép buộc người bệnh, người nhà người bệnh phải sử dụng dịch vụ do bệnh viện đã ký kết với các tổ chức, cá nhân từ bên ngoài đang triển khai tại bệnh viện.

Tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho các nhân viên đang thực hiện dịch vụ thuê khoán do tố chức, cá nhân bên ngoài cung cấp và với người bệnh, người nhà người bệnh .

Xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi gây khó khăn, phiền hà cho người bệnh.

Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền, trước người bệnh nếu để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích họp pháp của người bệnh.

Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối phối họp với Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, Cục liên quan tổng họp số liệu báo cáo tại các địa phương, đơn vị; tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ thuê khoán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở y tế.

Đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế bộ, ngành, các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế căn cứ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo việc triển khai thực hiện những nội dung trên tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở y tế; báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 27/7/2016./.

Minh Tuấn

KTNT

Ý kiến của bạn