Bộ Y tế tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

KTNT KTNT -Ngày 6-7, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý, Khám chữa bệnh, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tham dự có đại diện Lãnh đạo Vụ, Cục, Sở  Y tế, lãnh đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tỉnh/ thành phố  khu vực phía Nam...         

Chủ trì Hội nghị do PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý, Khám chữa bệnh.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý, Khám chữa bệnh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cho rằng, nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) là một trong những thách thức và mối quan tâm hàng đầu  tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, vì đây là những nhiễm khuẩn mắc phải trong thời gian người bệnh nằm viện. Nhiều nghiên cứu cho thấy NKBV đã và đang là gánh nặng cho người bệnh, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh (KBCB) trên toàn cầu, đặc biệt ở các nước chậm phát triển và đang phát triển do làm tăng tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian nằm viện, tăng sử dụng kháng sinh, tăng đề kháng kháng sinh của vi khuẩn và tăng chi phí điều trị. Tại Việt Nam công tác kháng sinh nghiễm khuẩn (KSNK) đã đạt được những thành tích đáng khích lệ: Nhiều chính sách đã được ban hành nhằm tăng cường năng lực KSNK; hệ thống tổ chức KSNK được thiết lập từ Bộ Y tế đến các cơ sở KBCB; các cơ sở KBCB đã bước đầu huy động nguồn lực cho các hoạt động KSNK; hoạt động KSNK được triển khai thực hiện với chất lượng ngày càng cao tại hầu hết các cơ sở KBCB: Bước đầu thực hiện giám sát ca bệnh NKBV, giám sát tuân thủ vệ sinh tay, giám sát tuân thủ các quy trình KSNK, giám sát vi sinh vật gây NKBV và kháng kháng sinh, từng bước chuẩn hóa công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn, tăng cường vệ sinh bệnh viện, chủ động phòng chống bệnh dịch… Tuy nhiên, công tác KSNK vẫn còn rất nhiều thách thức đó là: Một số người đứng đầu cơ sở KBCB hiện nay vẫn chưa thật sự hiểu hết vai trò, tầm quan trọng của công tác KSNK; Hệ thống tổ chức KSNK tại các cơ sở KBCB chưa hoàn thiện đầy đủ theo quy định;  Nhân lực KSNK còn thiếu và yếu; Nguồn lực cho KSNK còn hạn hẹp, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác KSNK tại nhiều bệnh viện chưa được quan tâm đầu tư đúng mức…

Toàn cảnh hội nghị

Để khắc phục những hạn chế và thánh thức trên đây và cũng để định hướng phát triển công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng KBCB, giảm chi phí cho điều trị, Bộ Y tế đã ban hành “Kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường công tác KSNK trong các cơ sở KBCB giai đoạn 2016-2020” để triển khai thực hiện trong toàn quốc. Trong 5 năm tới, cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện và đưa vào áp dụng bộ tiêu chí chất lượng về KSNK; rà soát và sớm ban hành các quy định, hướng dẫn chuyên môn KSNK còn thiếu; đẩy mạnh công tác đào tạo cho đội ngũ làm KSNK chuyên trách, cán bộ phụ trách công  tác KSNK tại các Sở Y tế; đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và kinh phí để triển khai các hoạt động KSNK; tăng cường nghiên cứu khoa học về KSNK nhằm phát hiện sớm NKBV, các vi khuẩn đa kháng thuốc và hiệu quả KSNK; tăng cường truyền thông về KSNK..

ThS. Lê Văn Tuân, Đại diện tổ chức Y tế thế giới phát biểu, chia sẽ kinh nghiệm

Hội nghị được nghe lãnh đạo các đơn vị, các chuyên gia KSNK hàng đầu của Việt Nam, chuyên gia KSNK quốc tế nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, những nguyên tắc trong việc thực hiện thành công Kế hoạch hành động quốc gia về KSNK.

Kết thúc Hội nghi Cục trưởng Lương Ngọc Khuê đề nghị lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các bệnh viện nghiêm túc nghiên cứu, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về KSNK tại đơn vị một cách hiệu quả nhất./.

Minh Tuấn - Công Hoàng

KTNT

Ý kiến của bạn