BTL QĐ 4: Thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại TT Điều dưỡng Long Đất

7.463 lượt xem


Tác giả: Thanh Huyền - Trường Sơn

Ý kiến của bạn