Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc: Dân khốn khổ vì đường đất đỏ

26.960 lượt xemÝ kiến của bạn