Cần tăng cường năng lực toàn diện cho y tế cơ sở

KTNT Hiện, y tế dự phòng và y tế cơ sở đang còn nhiều khó khăn. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng để có thể triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

y-te-co-so.jpg
Cả nước hiện còn khoảng 35% số trạm y tế xã cần được đầu tư, chủ yếu là vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong hai ngày 30 - 31/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Đại biểu Dương Xuân Hòa (Lạng Sơn) cho biết, ước tính cả nước hiện còn khoảng 35% số trạm y tế xã cần được đầu tư, chủ yếu là vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều xã chưa có trạm y tế phải đi mượn cơ sở hoặc xã có trạm nhưng bị xuống cấp hư hỏng nặng. Trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh từ nhiều nguồn, nhiều thời điểm khác nhau nên thiếu tính đồng bộ.

Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Có xu hướng bác sĩ có trình độ năng lực chuyên môn chưa thực sự yên tâm làm việc tại tuyến y tế cơ sở mà muốn làm việc ở tuyến trên. Đội ngũ cộng tác viên y tế thôn, bản còn có mặt hạn chế về chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao, người dân chưa thực sự tin tưởng với chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế cơ sở.

Đại biểu kiến nghị, để góp phần khắc phục cơ bản tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên, cần xem xét, đổi mới cơ chế tài chính cho tuyến y tế cơ sở , bảo đảm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Đồng thời có chính sách thu hút, tăng cường năng lực toàn diện cho tuyến y tế cơ sở.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, bảo đảm mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong sử dụng các dịch vụ y tế và nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng, khám, chữa bệnh.

Đại biểu Ngô Thị Kim Yến (Đà Nẵng) cho rằng, chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện được tăng lên rõ rệt, mức độ hài lòng của bệnh nhận cũng được cải thiện nhiều, các bệnh viện đạt tiêu chuẩn sạch đẹp.

 

ngo-thi-kim-yen.jpgĐại biểu Ngô Thị Kim Yến (Đà Nẵng)

Tuy nhiên, mặc dù y tế cơ sở là nền móng của toàn bộ hệ thống y tế quốc gia, là lực lượng chủ lực giải quyết các vấn đề chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe ban đầu của nhân dân tại cộng đồng. Nhưng y tế dự phòng và y tế cơ sở đang còn nhiều khó khăn. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng để có thể triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống các bệnh không lây nhiễm. Do đó đề nghị Chính phủ quan tâm vấn đề này.

Cũng liên quan đến vấn đề y tế cơ sở, một số đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện hành lang pháp lý về y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhằm bảo đảm thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ như trong Báo cáo số 481 ngày 13/10/2019 của Chính phủ đã đề ra, đó là đáp ứng các dịch vụ y tế cơ bản của người dân ngay tại nơi cư trú, góp phần khắc phục cơ bản tình trạng quá tải của bệnh viện tuyến trên, xem xét, đổi mới cơ chế tài chính cho y tế cơ sở để bảo đảm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, có chính sách thu hút, tăng cường năng lực toàn diện cho tuyến y tế cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe với các nội dung chính, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, kiến thức, kỹ năng về y tế dự phòng, dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhằm thay đổi hành vi thực hiện lối sống lành mạnh cũng như khuyến khích người dân tin tưởng và sử dụng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, tăng cường công tác y tế dự phòng, có giải pháp cụ thể, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người khuyết tật. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, bảo đảm mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh.

 

D.T

Ý kiến của bạn