Chi Lăng Bắc nỗ lực về đích

KTNT Bằng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân, Chi Lăng Bắc (Thanh Miện - Hải Dương) đã hoàn thành 17/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Xã đang gấp rút hoàn thành 2 tiêu chí còn lại để cán đích vào cuối năm nay.

giao-thông-nông-thôn-ở-xã-ngày-càng-được-mở-rộng-copy.jpg
Giao thông nông thôn ở xã Chi Lăng Bắc đã đạt chuẩn NTM.

 

Phát huy dân chủ

Ông Vũ Đình Nhì, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng Bắc, cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của Chương trình XDNTM, ngay từ khi bắt tay thực hiện (năm 2011), Đảng ủy, chính quyền xã xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Xã luôn coi công tác dân vận là quan trọng, trong đó tuyên truyền, vận động là khâu then chốt, quyết định sự thành công của chương trình. Đảng ủy xã đã chỉ đạo các tổ chức chính trị, vận động cán bộ, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia XDNTM.

Tổ chức phổ biến đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã về nội dung Đề án XDNTM, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Xã tổ chức hội nghị phát động XDNTM; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền ở các thôn xóm thông qua các hội nghị, các buổi họp dân, các ngành đoàn thể lồng ghép với các lớp tập huấn.

Phát huy quy chế dân chủ trong XDNTM, công khai, minh bạch các nguồn lực để người dân tự quyết định, tự kiểm tra, giám sát…, giúp cán bộ và nhân dân nắm bắt và hiểu đúng chủ trương, khơi dậy ý thức, trách nhiệm, vai trò chủ thể, chung tay, góp sức đóng góp tiền của, ngày công, đất đai cho XDNTM.

Nhờ có sự dân chủ bàn bạc tham gia góp ý của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nên việc tổ chức thực hiện XDNTM nhận được sự đồng thuận cao.

Nâng cao thu nhập

Ông Nhì cho biết thêm, ngoài việc thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, người dân tích cực tham gia XDNTM, Chi Lăng Bắc còn quan tâm đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền chỉ đạo sát sao việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và cơ cấu cây trồng - vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao thu nhập. Xã chỉ đạo giữ vững truyền thống thâm canh tăng năng suất lúa, bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn. Bố trí cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ phù hợp, đẩy mạnh sản xuất vụ đông trên đất lúa nhằm cải tạo, bồi bổ đất.

Hàng năm, UBND xã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa; kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm. Việc chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã đem lại hiệu quả rõ rệt đối với sản xuất và đời sống cho nhân dân, làm thay đổi và tác động tích cực đến các lĩnh vực xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho dân cư khu vực nông thôn.

Năm năm trở lại đây, triển khai XDNTM ở Chi Lăng Bắc đạt được một số kết quả nhất định, các công trình hạ tầng thiết yếu như: điện, đường, trường, trạm được xây dựng nhằm phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Các công trình cụ thể như: Xây dựng nhà văn hóa xã khang trang, rộng rãi với trên 300 chỗ ngồi; xây dựng trạm y tế xã; nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ; xây dựng trường THCS 3 tầng với 15 phòng học; mở rộng đường trục xã…

Thực tế thấy, do phần lớn dân cư trong xã làm kinh tế nông nghiệp nên thu nhập không ổn định và còn thấp, việc huy động vốn đối ứng để xây dựng các công trình  hết sức khó khăn. Nhưng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với phương châm “Lấy sức dân lo cuộc sống cho dân”, đời sống người dân Chi Lăng Bắc đã có nhiều chuyển biến.

Tuy vậy, để hoàn thành Chương trình XDNTM, Chi Lăng Bắc rất mong nhận được sự quan tâm, đầu tư hơn nữa của Nhà nước để nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, nâng cao thu nhập để giảm nghèo bền vững. Hai tiêu chí còn lại là Tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và Tiêu chí số 17  (môi trường) đang được xã gấp rút thực hiện để cán đích NTM vào cuối năm nay.

 

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn