Chợ Hòa Nhơn nứt toác phần nền sau mưa, bão

2.080 lượt xem


Tác giả: Nhóm PV

Ý kiến của bạn