Chung ý chí và khát vọng

KTNT Kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV đã thành công rất tốt đẹp.

t2.jpg

Tại Kỳ họp, trên tinh thần dân chủ, đúng quy định của pháp luật và với sự đồng thuận cao, Quốc hội đã xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh cấp cao trong bộ máy nhà nước giai đoạn mới.

Trước Quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau Lễ Tuyên thệ, cả Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đều đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới. Trong đó, các vị lãnh đạo đều chung một lời hứa: Do dân và vì dân, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân là mục tiêu cao nhất. Và đều khẳng định sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhất trọng trách mới, đưa đất nước sớm đến hùng cường, thịnh vượng như mong muốn của Bác Hồ kính yêu, mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra và khát vọng chung của toàn dân tộc.

Trong các bài phát biểu, các vị lãnh đạo đều cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam, với sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi sóng to, gió cả để đến bến bờ bình an và hạnh phúc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng…

Các bài phát biểu của các vị tân lãnh đạo đất nước đều đã thông báo những nét lớn về chương trình hành động của mình.

Nhận xét về những ưu tiên của các vị lãnh đạo mới của chúng ta, nhiều chuyên gia quốc tế nhận định: Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn hơn, tham vọng hơn mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra. Ông Grigory Trofimchuk, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Qũy  Nghiên cứu Á – Âu viết trên Báo Độc lập, tờ báo thịnh hành nhất nước Nga hiện nay: Ban lãnh đạo mới của Việt Nam đã sẵn sàng đảm nhận trọng trách  to lớn hơn trước. Ông cho rằng, “Thủ tướng Phạm Minh Chính được coi là “Thủ tướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” ở Việt Nam”. Cũng theo tác giả, Đảng Cộng sản Việt Nam – một tổ chức đã chứng tỏ được uy tín và kinh nghiệm trong cả chiến tranh và thời bình, vẫn lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị đất nước.

Chia sẻ với báo giới khi kết thúc nhiệm kỳ 3 năm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink cho biết: Nếu được dùng 3 từ ngắn gọn mô tả các nhà lãnh đạo Việt Nam thì đó là “chiến lược”, “năng lực” và “thực tế”…

Sau khi tân Chủ tịch Quốc hội, tân Chủ tịch nước và tân Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức, và có bài phát biểu nêu phác thảo chương trình hành động, các đại biểu Quốc hội, người dân cho rằng, các bài phát biểu thể hiện rất rõ việc các nhà lãnh đạo chung một ý chí, chung một khát vọng và phối hợp chặt chẽ trong hành động để xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Tất cả đều bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng những kế hoạch đột phá, nhất là về thể chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, huy động nguồn lực cho nâng cao chất lượng hạ tầng, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam vừa là nền tảng, vừa là động lực đưa đất nước đến giá trị “Hạnh phúc”, hệ giá trị cao nhất trong “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thách thức và áp lực là không nhỏ trong hành trình đến Hùng cường, Thịnh vượng và Hạnh phúc. Chỉ có cùng nhau hành động trên nền tảng những định hướng “soi đường” của Bác và của Đảng, những quyết sách sáng suốt của người đứng đầu trên tinh thần Đoàn kết và toàn tâm, toàn ý vì một Việt Nam cường thịnh, tất cả là vì Dân, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân là mục tiêu cao nhất, chúng ta mới đủ sức mạnh để vượt sóng dữ để đến bến bờ Hạnh phúc.

 

Hiền Anh

Ý kiến của bạn