Công ty TNHH Kim Long vi phạm pháp luật đất đai: Tại sao chưa xử lý rốt ráo?

KTNT Công ty TNHH Kim Long được tỉnh Vĩnh Phúc giao đất để trồng mía, nhưng hàng chục hecta đất bị lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng biệt thự trái phép.

Vi phạm có dấu hiệu hình sự, tại sao cơ quan Công an chưa vào cuộc thụ lý? 

t23.jpg
2.jpg
Nhiều công trình kiên cố dạng biệt thự xây dựng trái phép đến nay vẫn chưa bị tháo dỡ.

 

Dấu hiệu hình sự?

Các năm 1995 và 1997, Công ty TNHH Kim Long (Công ty Kim Long) được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất ở 2 phường Liên Bảo, Khai Quang và xã Định Trung (TP. Vĩnh Yên) để trồng mía chuyên canh (đất nông nghiệp). Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, quản lý, Công ty Kim Long đã để xảy ra nhiều vi phạm, nếu không nói là cố tình vi phạm pháp luật đất đai.

Cụ thể, Kết luận số 37/KL-TTr ngày 2/4/2019 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc chỉ rõ: ở xã Định Trung, tại thời điểm thanh tra có 5 trường hợp vi phạm chiếm đất, xây dựng công trình trên đất, chuyển nhượng không đúng quy định pháp luật diện tích 76.760m2.

Trong 5 trường hợp vi phạm, có 4 trường hợp chiếm đất, xây dựng công trình trên đất vi phạm diện tích 21.760m2; 1 trường hợp Công ty Kim Long tự ý chuyển nhượng trái pháp luật, sử dụng không đúng mục đích, xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng diện tích 55.000m2 (đất không được phép chuyển nhượng).

Tại phường Liên Bảo, vi phạm của Công ty Kim Long có phần nghiêm trọng hơn. Tại thời điểm kiểm tra có 39 trường hợp vi phạm chiếm đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên diện tích 124.828m2. Trong đó, có 29 trường hợp vi phạm trước 1/7/2014; vi phạm sau thời điểm 1/7/2014 có 10 trường hợp.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc chỉ rõ, có 27 trường hợp mua bán, chuyển nhượng từ đất không được phép chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép; 10 trường hợp mua bán, chuyển nhượng từ đất không được phép chuyển nhượng hiện trồng cây ăn quả và cây lâu năm; 2 trường hợp sử dụng đất được giao thầu không đúng mục đích, xây dựng công trình trái phép.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ rõ, diện tích đất Công ty Kim Long sử dụng tại phường Khai Quang là 79,09ha, tại thời điểm thanh tra có 28 trường hợp vi phạm lấn, chiếm đất, xây dựng công trình trên đất không đúng quy định của pháp luật với tổng diện tích 23.120,5m2. Thời điểm vi phạm trước và sau 2014.

Như vậy, sau khi được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất để trồng mía, Công ty TNHH Kim Long đã để xảy ra nhiều vi phạm trong sử dụng đất như: lấn chiếm, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng biệt thự trái phép tổng diện tích 224.708,5m2, có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai theo các điều 228 và 229, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị, Chủ tịch UBND các phường Liên Bảo, Khai Quang và xã Định Trung kiên quyết xử lý với những trường hợp nghiêm trọng sau khi cơ quan Nhà nước lập biên bản vi phạm và xử lý vi phạm hành chính mà vẫn cố tình tái phạm thì cần phải lập hồ sơ vi phạm để chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý về hình sự theo quy định tại Điều 228, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Thông báo số 53/TB-UBND của tỉnh Vĩnh Phúc ngày 14/3/2021 về việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trên phạm vi đất đã thu hồi của Công ty Kim Long, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với TP. Vĩnh Yên tổ chức xử lý các vi phạm đất đai, đảm bảo an ninh, trật tự. 

3.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh đưa ra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo các điều 228 và 229, Bộ luật Hình sự 2015.
 

Căn cứ đề án phòng chống lấn, chiếm đất đai và nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao, lập chuyên án đấu tranh đưa ra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo Điều 228 và Điều 229, Bộ luật Hình sự 2015 và xử lý các đối tượng đe doạ người thi hành công vụ trong quá trình lập hồ sơ tổ chức cưỡng chế để xử lý các vi phạm.

Căn cứ vào chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Kim Long để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, diện tích vi phạm lên tới 224.708,5m2, đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai theo Điều 228 và Điều 229, Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, đến nay Công an tỉnh Vĩnh Phúc chưa thụ lý vụ án!?

Hơn 35 ha đất... “biến mất”

Quay lại những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Công ty Kim Long, ngày 29/8/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty  Kim Long do hết hạn sử dụng đất và không được gia hạn theo quy định, địa điểm tại 2 phường Liên Bảo, Khai Quang và xã Định Trung (TP. Vĩnh Yên).

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi 109,077ha đất đã giao cho Công ty Kim Long để giao lại cho Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định. Công ty Kim Long có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai với Nhà nước cho diện tích đất bị thu hồi theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan liên quan làm thủ tục bàn giao lại toàn bộ diện tích đã được giao trước đó.

Tuy nhiên, ngày 22/3/2019, Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc có báo cáo kết quả về thực hiện thu hồi đất trước đó đã giao cho Công ty Kim Long thì bất ngờ thiếu hơn 35ha.

Cụ thể, tổng điện tích Công ty Kim Long được giao 140,547ha thuộc 2 phường Liên Bảo, Khai Quang, xã Định Trung. Trong quá trình thực hiện dự án, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có 7 quyết định thu hồi đất của Công ty Kim Long với tổng diện tích 31,47ha. Như vậy, diện tích còn lại của Công ty Kim Long sau thu hồi là 109,08ha. Trong đó, xã Định Trung 10,65ha, phường Liên Bảo 19,33ha, phường Khai Quang 79,09ha.

Kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo, tại phường Liên Bảo tổng diện tích đo đạc được là 14,36ha, thiếu 4,97ha; xã Định Trung diện tích còn lại là 9,566ha, thiếu 1,09ha; phường Khai Quang đo được khoảng 50ha, thiếu khoảng 29ha.

Như vậy, diện tích đất trước đây giao cho Công ty Kim Long nay UBND tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi lại thiếu hơn 35ha. Vậy, hơn 35ha này đang nằm ở đâu? Ai sử dụng? Đến nay, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hồi được chưa?

Phóng viên Kinh tế nông thôn đã đặt lịch làm việc với Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, UBND TP. Vĩnh Yên, UBND phường Liên Bảo để làm rõ nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.

Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn