Đà Nẵng: Công trình nhiều tỷ đồng dùng rác thải và tạp chất để san lấp mặt bằng?

KTNT Công trình trọng điểm được thi công trên các trục đường lớn, hằng ngày có cả ngàn người dân qua lại, thế nhưng, thi công khá ẩu. Đặc biệt, nhà thầu còn ngang nhiên cố tình thay đổi vật liệu không đảm bảo chất lượng để san lấp.

Ý kiến của bạn