Đà Nẵng: Dự án chưa đền bù đã triển khai thi công

2.882 lượt xem


Tác giả: Anh Vũ

Ý kiến của bạn