Đắk Lắk: Người dân chưa đồng thuận việc đền bù tại hồ thủy lợi Ea Tam

9.942 lượt xemÝ kiến của bạn