Đắk Lắk: Người dân chưa đồng thuận việc đền bù tại hồ thủy lợi Ea Tam

16.915 lượt xemÝ kiến của bạn