Đắk Lắk: Người dân chưa đồng thuận việc đền bù tại hồ thủy lợi Ea Tam

16.233 lượt xemÝ kiến của bạn