Đắk Lắk thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

KTNT Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng ban.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 737-QĐ/TU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk .

Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk
Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk.

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk làm việc theo Quy định 67 ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban chỉ đạo có con dấu riêng, kinh phí hoạt động của Ban do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định.

Trưởng Ban chỉ đạo là người phân công nhiệm vụ đối với các thành viên. Ban chỉ đạo quyết định ban hành quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.

Ban chỉ đạo gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Các Phó trưởng ban gồm: Ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà H'Lim Niê, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thượng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Lê Văn Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh và 9 ủy viên.

Trước đó, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ngay sau Hội nghị Trung ương 5, với tinh thần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thảo luận, thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk, khẳng định, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các quy định của Trung ương và quy chế làm việc để hoạt động; tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm; yêu cầu các thành viên tuyệt đối chấp hành các chủ trương của Đảng và các quy định pháp luật, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trước mắt, đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan, bám sát hướng dẫn của Trung ương để tham mưu cụ thể hóa các nội dung theo quy định; tham mưu phân công nhiệm vụ các thành viên; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo để hoạt động hiệu quả, bảo đảm đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Trường Sơn

Ý kiến của bạn