Đắk Lắk: Từng đoàn xe quá khổ, quá tải cày nát đường giao thông nông thôn

4.190 lượt xem


Tác giả: Trường Sơn, Văn Quý

Ý kiến của bạn